مديركل جديد دفتر نوآوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري منصوب شد

تهران- ايرنا- مريم ملوني مديركل جديد دفتر نوآوري و كسب و كار نوين معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري با صدورحكمي از سوي پيمان صالحي معاون نوآوري وتجاري سازي فناوري معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، معرفي شد.

به گزارش روز چهارشنبه معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، درمتن حكم آمده است: نظر به مراتب تعهد،شايستگي و تجارب ارزنده سركارعالي و با توجه به موافقت مقام عالي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، به موجب اين حكم شما به عنوان مديركل جديد دفتر نوآوري و كسب و كار نوين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري منصوب مي‌شويد.
انتظار مي رود با بهره گيري از نظرات انديشمندان و صاحب‌نظران، در چارچوب سياست ها و راهبردهاي اقتصاد دانش بنيان با تبعيت از اسناد بالادستي در تجاري سازي محصولات و خدمات دانش بنيان و همچنين ايجاد و تقويت زيست بوم نوآوري در ميهن عزيزمان گام‌هاي موثري برداريد.
مريم ملوني، پيش ازاين مديركل فناوري اطلاعات استانداري استان همدان، معاون پشتيباني و معاون فناوري و نوآوري پارك علم وفناوري استان همدان، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فني و حرفه اي همدان و رييس مراكز رشد دانشگاه فني و حرفه‌اي كشور بوده است.
پيش از اين حسام زند حسامي مديركل دفتر نوآوري و كسب و كارهاي نوين در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بوده است.
علمي ** 9340**1485