20هزار و 530 ميليارد ريال به استان بوشهر ابلاغ شد

بوشهر- ايرنا- رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: از محل اعتبارات سفر اسفندماه سال گذشته رئيس جمهوري به اين استان 20 هزار و 530 ميليارد ريال اعتبار ابلاغ شده است.

به گزارش ايرنا، رضا عوض پور روز چهارشنبه درجمع خبرنگاران افزود: براساس پيگيري هاي انجام شده با اين ميزان اعتبار 60 طرح و 193 پروژه در استان اجرا مي شود.
وي بيان كرد: 10 هزارو 650 ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار در سال 98 و 10 هزار و 465 ميليارد ريال در سال 99 اختصاص مي يابد.
عوض پور گفت: بوشهر از جمله استان هاي برتر در بحث ابلاغ اعتبارات سفر هيات دولت است.
وي بيان كرد: براين اساس سهم شهرستان بوشهر از پروژه ها و اعتبارات سفر رئيس جمهوري به اين استان 24پروژه با سه هزار و 270 ميليار ريال، تنگستان 21 پروژه با اعتبار يكهزار و 410 ميليارد ريال، جم 15 پروژه و يكهزار و 40 ميليارد ريال، دشتستان 23 پروژه با چهار هزار و 820 ميليارد ريال تعيين شده است.
عوض پور گفت: دشتي 26 پروژه با يكهزار و 410 ميليارد ريال، دير 15 پروژه با اعتبار بكهزار و 20 ميليارد ريال، ديلم 14 پروژه و 850ميليارد ريال، عسلويه 9 پرژه با 920ميليارد ريال، كنگان 19 پروژه و يكهزار و 840ميليارد ريال، گناوه 15 پروژه با يكهزار و 320ميليارد ريال و مابقي 12پروژه با 2هزار و 620ميليارد ريال كه براي كل استان تصويب شده است.

** عسلويه از لحاظ درآمد مالياتي كمكي به استان بوشهر نمي كند
وي اضافه كرد: در بخش درآمدها امسال سهم استان بوشهر 33هزار و 600 ميليارد ريال است كه با توجه به افزايش درآمد اعتبارات كشور نسبت به 24 هزار و 300 ميليارد ريال سال گذشته افزايش يافته است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: سال گذشته از 24هزار و 300 ميليارد ريال درآمد مصوب استان 21هزار و 200 ميليارد ريال وصول شده است.
عوض پور با بيان اينكه عسلويه به استان بوشهر كمكي نمي كند گفت: بيشتر شركت ها و مجتمع هاي پالايشگاهي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي با گرفتن معافيت هاي مالياتي چيزي از درآمد آنها عايد استان نمي شود.
وي يادآور شد: اگر درآمد از اين محل به استان اختصاص مي يافت سهم استان از محل درآمدهاي پارس جنوبي چشمگير و وضعيت درآمد مالياتي، شهرداري ها و دهياري ها در اين استان ارتقا مي يافت.

** رتبه نخست اعتبار عمراني به استان بوشهر اختصاص يافت
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: سال گذشته هفت هزار و 990ميليارد ريال اعتبار به اين استان ابلاغ و توزيع شد كه تاكنون 76 درصد از اين منابع نقد و توزيع شده است.
وي يادآور شد: افتتاح 20 هزار ميليارد ريال پروژه در هفته دولت و دهه فجر از جمله اقدامات مهم استان است كه در شرايط حساس مالي سال گذشته اين پروژه ها مورد بهره برداري قرار گرفت.
وي ادامه داد: براساس قانون بودجه سال 1398، 23طرح ملي با چهار هزار و 700 ميليارد ريال اعتبار شامل راه آهن، راه ها، سدها، فضاي آموزشي و 16 طرح ملي استاني ويژه با هزار و 20 ميليارد ريال براي استان بوشهر تعريف شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: در سال جاري تاكنون 9هزار ميليارد ريال اعتبار از مجموع اعتبارات عمراني به استان ابلاغ شده است كه نسبت به سال گذشته 16.4درصد افزايش نشان مي دهد.
وي ادامه داد: براساس ارزيابي هاي انجام شده از جدول بودجه استان هاي كشور بوشهر رتبه نخست را در بخش اعتبارات عمراني دارد.
عوض پور بيان كرد: همچنين از محل اعتبارات هزينه اي نيز امسال 2هزار و 920 ميليارد ريال اعتبار به استان ابلاغ شده كه نسبت به 2هزار و 430 ميليارد ريال سال گذشته 19.6 درصد افزايش دارد.

** استان بوشهر 720 پروژه نيمه تمام دارد
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: درزمان حاضر 720پروژه نيمه تمام در اين استان وجود دارد كه براي تكميل و بهره برداري آنها 12هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است.
وي بيان كرد: همچنين اين استان داراي 686پروژه خاتمه يافته است كه 2هزار و 50ميليارد ريال به پيمانكاران بدهكاري دارند.
عوض پور گفت: درهمين ارتباط رويكرد استان بوشهر در سال جاري بهره برداري از پروژه هاي نيمه تمام و پرداخت مطالبات پيمانكاران است.
وي يادآور شد: در مجموع براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام و پرداخت مطالبات پيمانكاران 14هزار و 50 ميليارد ريال اعتبار نياز است، اين درحالي است كه تاكنون تنها 9هزار ميليارد ريال اعتبار دراختيار اين استان قرار گرفته است.
عوض پور گفت: برهمين اساس هيچ پروژه جديدي مگر پروژه هاي اضطراري در سال جاري در استان بوشهر آغاز نمي شود.

** كاهش نرخ بيكاري و افزايش ميزان مشاركت اقتصادي در استان بوشهر
عوض پور گفت: كمترين نرخ بيكاري در استان از سال 80 تا 97، 9 درصد و بيشترين 13.3درصد است.
وي يادآور شد: از سال 95 تاكنون نرخ بيكاري كاهش و از 11.3به 10.5 رسيده است.
عوض پور ادامه داد: همچنين نرخ مشاركت اقتصادي نيز از 37 درصد در سال 95به 38.3 درصد افزايش يافته است.

** كاركنان قراردادي، مشمول فوق العاده حقوق مناطق عملياتي مي شوند
عوض پور گفت: از امسال افزون بر نيروهاي رسمي و پيماني به همه كاركنان قراردادي و بازنشستگان لشكري، كشوري و تامين اجتماعي در مناطق مشمول استان بوشهر فوق العاده حقوق مناطق عملياتي پرداخت مي شود.
وي يادآور شد: اين قانون شامل كاركنان ادارات، نهادها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي در بوشهر، گناوه و ديلم مي شود.
6043/6047