قرارگاه آباداني 40 طرح مشاركتي را در قزوين اجرا مي كند

قزوين - ايرنا - فرماندار قزوين گفت: قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه براساس تفاهم نامه سه جانبه اجراي 40 طرح مشاركتي را با استفاده از منابع اعتباري خود، دهياري ها و فرمانداري در شهرستان برعهده دارد.

به گزارش ايرنا، محمد شفيعي روز چهارشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي شهرستان قزوين كه با حضور داود محمدي، رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، افزود: يكي از ويژگي هاي مهم اين قرارگاه آن است كه هر طرحي را كه اقدام به كلنگ زني كند در مدت زمان معين به بهره برداري مي رساند.
به گفته وي، اين قرارگاه طرح هاي بسياري خوبي را در حوزه آبرساني، آب و فاضلاب، مسجد و مدرسه و... در سطح استان و شهرستان به پايان رسانده است.
شفيعي اضافه كرد: هر طرحي كه كلنگ آن در سطح شهرستان به زمين زده مي شود بايد ضمن تامين اعتبارات لازم، در موعد مقرر نيز به بهره برداري برسد.
فرماندار قزوين با بيان اينكه مديران دستگاه ها بايد از اعتبارات مجموعه هاي مركزي خود نهايت استفاده را در سال جاري و آينده ببرند، تصريح كرد: هر دستگاهي به هر اندازه از منابع ملي حوزه خود در سطح شهرستان هزينه كند فرمانداري نيز به همان اندازه اعتبار تخصيص خواهد داد.
وي با اشاره به آبرساني سيار به 42 روستاي اين شهرستان، افزود: اقدامات قابل قبولي از سوي آبفاي روستايي در روستاهاي شهرستان انجام شده است ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب در اين زمينه فاصله وجود دارد.
8054* 6101