بارندگی ها در كشور 106 درصد افزایش یافت

تهران- ایرنا- میزان بارندگی های كشور از ابتدای مهر پارسال تا 31 اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل با 106 درصد رشد به 326.2 میلی متر رسید.

تازه ترین بررسی ها نشان می دهد حجم بارش های كشور از ابتدای سال آبی جاری تاكنون نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (229.4 میلی متر) 42 درصد رشد دارد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، هم اكنون شرایط رگبار و رعدوبرق و وزش بادهای شدید به‌ویژه در شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز مركزی از شدت بیشتری برخوردار است و احتمال وقوع تگرگ برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌های شرقی سمنان وجود دارد.

* بارش ها در حوضه های اصلی
ایران دارای 6 حوضه اصلی شامل دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، دریاچه ارومیه، فلات مركزی، مرزی شرق و قره قوم دارد.
بر اساس گزارش شركت مدیریت منابع آب ایران، میانگین حجم بارش ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان 530.2 میلی متر بود كه نسبت به میانگین سال آبی پارسال (209 میلی متر) از 43 درصد رشد برخوردار بوده و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (352.2 میلی متر) رشد 51 درصدی دارد.
بر اساس این گزارش، میانگین حجم بارش ها در حوضه دریای خزر در سال آبی جاری 499.3 میلیمتر گزارش شد كه نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (335.4 میلی متر) حدود 49 درصد رشد را نشان می دهد.
میانگین بارش های این حوضه آبی كشورمان در دوره درازمدت به 345.4 میلیمتر رسید كه با رشدی 45درصدی همراه شد.
میانگین حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه نیز در سال آبی جاری 481.1 میلیمتر بود كه نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (377.2 میلی متر) حدود 28 درصد رشد و نسبت به میانگین دوره 50 ساله (310 میلی متر) دارای رشد 55 درصدی است.
حجم بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه در دوره یازده ساله 299 میلیمتر بود كه رشد 61 درصدی برای آن گزارش شده است.
همزمان با افزایش بارش ها در حوضه دریاچه ارومیه حجم آب دریاچه از پنج میلیارد مترمكعب گذشت و به 5.35 میلیارد مترمكعب رسید.
براساس این گزارش، حجم بارش های حوضه قره قوم نیز 277.8 میلیمتر اعلام شد كه نسبت به میانگین دوره مشابه پارسال (137.3میلی متر) 102 درصد رشد كرد و نسبت به دوره 50 ساله (با 206.3) رشد 35 درصدی داشت.
حجم بارش ها در سال آبی جاری در حوضه فلات مركزی ایران نیز 204.8 میلیمتر بود كه نسبت به دوره مشابه در سال آبی پارسال (97.1) حدود 111 درصد رشد یافت. این در حالی است كه در دوره درازمدت این حوضه با 154.4 میلیمتر بارش، رشد 33 درصدی داشت.
بر اساس این گزارش، حجم بارش ها در حوضه مرزی شرق 107.3 میلیمتر بود كه نسبت به دوره مشابه پارسال (40.1 میلیمتر) 168 درصد رشد كرد و نسبت به میانگین دوره 50 ساله 10درصد بیشتر شد.
اقتصام**2078**2022