بزرگ ترين كارخانه چوب و كاغذ كشور با نصف ظرفيت كار مي كند

ساري - ايرنا - مدير عامل شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران گفت كه به خاطر كمبود مواد اوليه ، اين كارخانه كه بزرگ ترين در نوع خود به خاطر مصرف چوب محسوب مي شود با نصف ظرفيت كار مي كند.

علي حسين پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا كمبود چوب مورد نياز براي توليد كاغذ را علت وضعيت كنوني كارخانه برشمرد و توضيح داد : پارسال فقط 50 درصد از ظرفيت توليد 85 هزار تني كاغذ ترير و يكصد هزار تني كاغذ مقواي ما فعال بود.
آمار رسمي اين كارخانه كه در اختيار ايرنا قرار گرفت نشان مي دهد در سال 97 ميزان توليد كاغذ اين كارخانه 63 هزار تن بود كه در مقايسه با سال 96 با كاهش 48 درصدي همراه است.
اين شركت سال 96 به ميزان 32 هزار تن كاغذ و كارتن به كشورهاي امارات متحده عربي ، چين ، تركيه ، عراق ، ايتاليا ، مكزيك و غنا صادر كرد ولي سال گذشته به خاطر ممنوعيت صادرات كاغذ ، هيچگونه صادراتي نداشت .
مديرعامل شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران با اعلام اين كه 80 درصد تكنولوژي توليد كاغذ در اين كارخانه چوب محور است ، گفت : طبق قانون مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل سازمان جنگل ها از 150 هزار هكتار جنگلي كه در اختيار شركت حتي بود قادر به برداشت درختان شكسته و افتاده نيستيم و به همين دليل هم با كمبود چوب به عنوان مواد اوليه مواجه شديم.
حسين پور افزود : هم اكنون بيشتر چوب مورد نياز كارخانه از بيرون خريداري مي شود كه انواع چوب هاي باغي است و نمي تواند پاسخگوي ظرفيت كارخانه باشد.
طرح ممنوعيت برداشت چوب از جنگل مبتني بر برنامه ششم و مصوب مجلس شوراي اسلامي است كه بر اساس آن دولت موظف است از زمان اجراي اين طرح ( اواخر سال 95) هيچ قرارداد پايان يافته در طرح هاي جنگلداري را تمديد نكند و وضعيت ساير قراردادهاي مدت دار را هم در طول سه سال اول برنامه ششم مشخص كند.
شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران 140 هزار هكتار از جنگل هاي منطقه را تحت پوشش داشت كه بر اساس اين قانون از اول آذر ماه سال 96 طرح ممنوعيت شامل حال اين شركت شد و حق برداشت از جنگل را ندارد.
مديرعامل شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران گفت : اگر چه برداشت از جنگل براي ما ممنوع شد ولي چوب هاي جنگلي زيادي در حال حاضر هر روزه قاچاق و بعضا براي فروش تحويل كارخانه مي شود و اين جاي بسي تاسف دارد كه نظارت كامل در اين خصوص صورت نمي گيرد.
** توانايي تامين 10 درصد كاغذ شود با تامين مواد اوليه
حسين پور با اعلام اين كه كارخانه تحت مديريتش قادر به تامين 10 درصد كاغذ مورد نياز كشور است ، تحقق آن را به تامين چوب مورد نياز به عنوان مواد اوليه مشروط كرد.
وي گفت : مشكل تامين چوب كارخانه از طريق جمع آوري و برداشت درختان شكسته و افتاده جنگل از يك سو و كاهش تعرفه هاي گمركي واردات چوب از سوي ديگر قابل رفع است.
مديرعامل شركت چوب و كاغذ مازندران گفت : تنها راه رسيدن به توليد كامل بر اساس ظرفيت اين كارخانه تامين چوب به عنوان مواد اوليه است كه راهكار و پيشنهادات زيادي را ارائه كرديم.
وي يكي از راهكارها را اجازه برداشت از جنگل تحت پوشش دانست و توضيح داد : در صورت تحقق اين پيشنهاد كارخانه با همه امكانات و بويژه نيروي انساني نه تنها مي تواند از جنگل تحت پوشش حفاظت كند ، بلكه با كاشت نهال بهينه كردن آن را تعهد خواهد كرد.
حسين پور بر لزوم همكاري سازمان جنگل ها با شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران بر اساس قوانين و مقررات تاكيد كرد و گفت : در حالي كه برداشت از جنگل قطع شد و اجازه برداشت درختان افتاده و شكسته را هم نداريم ، در مقوله واردات نيز با مشكلات زيادي مواجه هستيم كه از جمله آن تامين ارز مورد نياز است.
وي افزود: اگر دولت ارز مورد نياز براي واردات چوب را اختصاص بدهد و مشكلات گمرگي حل و فصل شود ، بخشي از مشكلات تامين چوب كارخانه ما نيز حل و فصل خواهد شد.
شركت چوب و كاغذ مازندران از سال 1376 در شهرستان ساري آغاز به كار كرد و مهم‌ترين توليدكننده كاغذ در كشور محسوب مي شود. اين شركت با در اختيار داشتن يكهزار و 200 نيروي انساني به صورت مستقيم و ارتباط شغلي با چند صد نفر ديگر به طور غيرمستقيم، نقش مهمي در اشتغال استان دارد.
اگر چه مازندران علاوه بر شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران يك كارخانه توليد كاغذ تحرير هم دارد ، ولي آن كارخانه هم كه 2 سال پيش به بهره برداري رسيد ، به خاطر تغيير مديريت و آنچه كه كمبود نقدينگي و سرمايه درگردش ناميده مي شود ، حال و روز خوبي ندارد.
6990/1654