تبيين حماسه هاي دفاع مقدس براي دانش آموزان مورد توجه باشد

اروميه- ايرنا- فرمانده سپاه شهداي آذربايجان غربي گفت: تبيين حماسه ها و زيبايي هاي دفاع مقدس براي دانش آموزان و جوانان بايد همواره در دستور كار قرار گيرد.

سردار حبيب شهسواري روز چهارشنبه در آيين نواخته شدن زنگ مقاومت در مدرسه زينب كبري منطقه نازلوي اروميه با بيان اينكه همه آحاد ملت و نيروهاي مسلح در آزادسازي خرمشهر نقش ايفا كردند، افزود: آزادسازي خرمشهر بزرگترين پيروزي نيروهاي مسلح بود.
وي تاريخ شكوهمند دفاع مقدس را سرمايه و گنج بي پايان دانست و گفت: باكري ها و اميني هاي اين سرزمين، چراغ راه ملت ايران اسلامي و خطه آذربايجان غربي است.
وي اضافه كرد: امروز خرمشهرهاي ديگري در پيش است و بايد جوانان امروز همچون الگوهاي خود راه انقلاب اسلامي را ادامه دهند.
سردار شهسواري گفت: تهديدات و عمليات رواني آمريكا در اراده اين ملت خللي وارد نخواهد كرد زيرا ملت ايران همواره با همدلي از معابر سخت انقلاب عبور كرده است.
به گزارش ايرنا مدير كل آموزش و پرورش و فرمانده سپاه شهداي استان بعد از نواخته شدن زنگ مقاومت در نازلوي اروميه، در مدرسه شهيد احمدي اين منطقه كه محل تحصيل شهيدان مهدي و حميد باكري بوده است حضور يافتند.
در ادامه مدير كل آموزش و پرورش استان مدارك تحصيلي شهيد مهدي و حميد باكري را تقديم مديركل حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس استان كرد.
به گزارش ايرنا روز سوم خرداد روز مقاومت، ايثار و پيروزي در تقويم ايران اسلامي است كه براي پاسداشت اين روز مراسم متعددي در سطح مدارس آذربايجان غربي به تبع مدارس كشور برگزار مي شود.
آذربايجان غربي داراي پنج هزار مدرسه با 600 هزار دانش آموز است.
7125/7129