120 سبد غذايي بين نيازمندان نهبندان توزيع شد

بيرجند - ايرنا - مدير كميته امداد نهبندان گفت: 120 سبد غذايي به ارزش هر سبد 150 هزار تومان در ماه مبارك رمضان بين نيازمندان زيرپوشش كميته امداد شهرستان توزيع شد.

عليرضا هاشمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اقلام سبد غذايي را شامل گوشت، روغن و برنج ذكر كرد.
وي بيان كرد: همچنين همزمان با ولادت امام حسين مجتبي(ع) و هفته اكرام ايتام 500 غذاي گرم طبخ و بين نيازمندان و ايتام شهرستان توزيع شد و در ايام شب هاي قدر نيز طبخ بيش از يك هزار غذاي گرم انجام خواهد شد.
هاشمي با بيان اينكه از ابتداي ماه مبارك رمضان 60 حامي جديد براي ايتام و فرزندان محسنين شهرستان جذب شده است، افزود: اكنون 250 يتيم زير پوشش كميته امداد هستند كه توسط يك هزار و 100 حامي حمايت مي شوند.
وي ادامه داد: حاميان به صورت متوسط ماهانه 300 تا 350 هزار تومان پول نقد به حساب ايتام شهرستان پرداخت مي كنند.
مدير كميته امداد نهبندان گفت: در حال حاضر 200 نفر از فرزندان محسنين نيز زير پوشش كميته امداد شهرستان هستند كه نياز است حاميان اين نيازمندان را با كمك هاي نقدي خود حمايت كنند.
هاشمي افزود: محسنين به فرزندان فاقد سرپرست گفته مي شود يا والديني كه به دليل زنداني بودن، طلاق، اعتياد يا بيماري از تامين مخارج آنها عاجز هستند.
7556* 6054