واحد غيرمجاز تفكيك ضايعات در اسلامشهر تعطيل شد

تهران- ايرنا- سرپرست اداره حفاظت محيط زيست اسلامشهر گفت: يك واحد غيرمجاز تفكيك ضايعات به علت ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي در اين شهرستان تعطيل و جمع آوري شد.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران، الهه بيگي توضيح داد: اين واحد كه به علت پسماند سوزي و ايجاد آلودگي هوا و خاك موجبات نارضايتي و همچنين به خطر انداختن سلامت ساكنان منطقه را فراهم آورده بود سرانجام با پيگيري هاي اين اداره به طور كامل جمع آوري شد.
وي افزود: طبق ماده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي غيرصنعتي و ويژه در شهرها و روستاها برعهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه برعهده بخشداري هاست اما در صورت لزوم، مراتب از سوي اين اداره پيگيري مي كند و آن را از طريق مراجع قضايي تا حصول نتيجه مطلوب ادامه خواهد داد.

**صدور حكم در ملارد
رييس اداره حفاظت محيط زيست ملارد نيز از صدور راي محكوميت عامل آلاينده محيط زيست در اين شهرستان به جرم تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست خبر داد.
شعبان خسروي گفت: با پيگيري اداره حفاظت محيط زيست ملارد در خصوص فعاليت واحد غيرمجاز توليد زغال، مراجع قضايي شهرستان راي به محكوميت متصدي كارگاه آلاينده و يكسال حبس تعزيري درجه 6 داد.
وي افزود: اين واحد تجهيزات آلاينده خود را جمع كرده است.
شهرستان اسلامشهر در جنوب پايتخت و ملارد در غرب تهران واقع شده اند.
تهرام/8138/ 1008