هم انديشي محتواي آموزشي در سند بنيادين آموزش تحول ساز است

كرمانشاه- ايرنا- مديركل آموزش و پرورش استان كرمانشاه گفت: انعقاد تفاهم نامه بين بهزيستي و آموزش و پرورش در خصوص هم انديشي محتواي آموزشي مي تواند تحول عظيمي در سند بنيادين آموزش ايجاد كند.

به گزارش ايرنا، مجيد يزدان پناه روز چهارشنبه در جلسه مشترك با مديركل بهزيستي استان كه در خصوص اهميت دوره پيش دبستاني برگزار شد، اظهار داشت: اين نياز اساسي فرزندان ما است كه قبل از ورود به مدرسه، دوره پيش دبستاني را براي رشد شخصيت فكري خود بگذرانند.
وي ادامه داد: موفقيت هاي به دست آمده در زمينه هاي مختلف در كشور را مديون شهدايي هستيم كه با فداكردن جان خويش براي آباداني اين مملكت تلاش داشتند.
يزدان پناه افزود: از همكاري و تعامل بهزيستي استان و در راس آن مديركل بهزيستي استان تقدير مي كنيم كه در همين دوران كوتاه خدمت شاهد پيشرفت هاي خوبي در اين سازمان بوده ايم و اميداوريم با تلاش ها و تفكر وي در آينده شاهد موفقيت هاي بيشتري باشيم.
وي اضافه كرد: امروزه در گام دوم انقلاب مسير ديگري را طي مي كنيم و بايد خارج از هرگونه تفكر در كنارهم باشيم.
در ادامه مديركل بهزيستي استان كرمانشاه عنوان كرد، شخصيت انسانها از دوران كودكي شكل مي گيرد و اين دوره تاثير بسيار زيادي بر تحولات فردي و اجتماعي دارد و حائز اهميت است كه توجه بيشتري به كودكان شود.
فاطمه رضوان مدني افزود: ويژگي علمي و شخصيتي افراد مديون معلمان دلسوزي است كه هرآنچه داشتند را در سبد اخلاص براي دانش آموزان خود گذاشته اند تا بتوانيم جامعه اي سالم و پويا داشته باشم.
وي خاطرنشان ساخت، بهزيستي وظيفه خود مي داند كه در توليد محتواي آموزشي همگام با آموزش و پرورش قدم بردارد و در موفقيت هاي ايجاد شده سهيم باشد.
7460/8066