پول مجازی، حاكمیت ملی را تضعیف می كند

تهران- ایرنا- دبیر شورای‌عالی فضای مجازی كشور در دیدار با سداد بر ضرورت شكل‌گیری پلتفرم های پولی و بانكی در كشور تاكید كرد و گفت: با راه اندازی پلتفرم‌های پولی و بانكی در كشور هم با نظام جهانی ارتباط برقرار كرده و هم با خلق قدرت اجازه ندهیم تا حوزه های پولی و بانكی حاكمیت ملی را تضعیف كنند.

سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مركز ملی فضای مجازی كشور در دیدار از مركز سداد گفت: با شكل گیری پلتفرم های پولی و بانكی در كنار فین تك ها در دنیا، ما شاهد شكل گیری بازارهای بزرگ جهانی و تضعیف حاكمیت ملی خواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی مركز ملی فضای مجازی كشور، وی با اشاره به این كه مركز ملی فضای مجازی تاكید ویژه بر حوزه اقتصاد فضای مجازی دارد، افزود: اولین تهدید رمز ارز و بلاكچین برای بانك ها است و بعد نظام كسب و كار و مالیات كه در نهایت این زنجیره باعث می شود تا اقتصاد كشور از حوزه حاكمیت ملی خارج شده و در حوزه حاكمیت مالكان پلتفرم های بزرگ قرار گیرد.
دكتر فیروزآبادی درخصوص شكل گیری پلتفرم های پولی جهانی و راه اندازی كسب و كارها بر روی این پلت فرم ها تصریح كرد: فعالان حوزه پولی و بانكی در كشور باید نگاه پلتفرمی داشته باشند و در این مسیر با تقویت استارتاپ ها و فین تك ها كمك كنند تا در كنار هم بتوانیم این حوزه را ساماندهی كنیم.
وی با بیان این كه پلت فرم ها سكویی مناسب برای تجمیع اهداف و منافع هستند، تاكید كرد: در قرن 21 با پدیده اجتماعی شدن تمامی حوزه ها و مباحث جدیدی همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی روبرو هستیم.
او عنوان كرد: در واقع انسان در كنار تكنولوژی هایی مانند اینترنت اشیا و بات ها بازارهای بزرگ جهانی، تحولات بسیار و رشد اقتصادی شكل می دهد. اگر همگام با این تحولات در نظام پلتفرمی دنیا باشیم، قدرتی نخواهیم داشت و در یك رقابت نابرابر علاوه بر از دست دادن نقش در بازار بزرگ جهانی، بازار داخل را هم واگذار خواهیم كرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی كشور افزود: پول مجازی بین المللی به راحتی می تواند بخش قابل توجهی از نظام پولی و بانكی كشورها را به تصرف خود درآورد، بنابراین باید با راه اندازی پلتفرم های پولی و بانكی در كشور هم با نظام جهانی ارتباط برقرار كرده و هم با خلق قدرت اجازه ندهیم تا حوزه های پولی و بانكی حاكمیت ملی را تضعیف كنند.
علمی**9207**1485