كاهش 14 درصدی تولید یخچال و فریزر

تهران- ایرنا- بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكی از تولید 868 هزار و 200 دستگاه یخچال و فریزر از آغاز سال 97 تا پایان بهمن ماه پارسال است كه در مقایسه با مدت مشابه سال 96 حدود 14.2 درصد كاهش را نشان می دهد.

برپایه آمارهای یاد شده، در مدت مشابه سال 96 تعداد یك میلیون و 11 هزار و 900 دستگاه یخچال و فریزر در كشور تولید شده بود.
در 11 ماهه پارسال 720 هزار و 700 دستگاه انواع تلویزیون توسط كارخانجات داخلی تولید شد كه در همسنجی با مدت مشابه سال پیش از آن 35.5 درصد افت را نشان می دهد.
در مدت مشابه سال 96 یك میلیون و 117 هزار و 200 دستگاه تلویزیون تولید شده بود.

** افزایش تولید كولر آبی
در مدت یاد شده، 479 هزار و 200 دستگاه ماشین لباسشویی و 690 هزار و 300 دستگاه كولر آبی نیز تولید شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال 96 به ترتیب 41.1 درصد كاهش و 1.2 درصد افزایش داشته است.
اقتصام*3065**2022