كار ادارات دولتی در روزهای 19 و 23 ماه رمضان با تاخیر آغاز می شود

تهران- ایرنا- براساس مصوبه هیات دولت كار سازمان‌های دولتی در روز‌های شنبه و چهارشنبه هفته آینده مطابق با 19 و 23 رمضان با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، بر اساس مصوبه هیات وزیران و مطابق روال همه ساله، زمان شروع كار كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی در روز‌های شنبه و چهارشنبه مورخ 4 و 8 خرداد ماه برابر با نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارك رمضان با دو ساعت تأخیر تعیین می‌شود.
سیام*3061**9121