چهار خانه ورزش روستايي در روانسر راه اندازي شد

كرمانشاه- ايرنا- مدير اداره ورزش و جوانان روانسر، از راه اندازي چهار خانه ورزش روستايي در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش ايرنا، فريبا محمدي روز چهارشنبه در آيين آغاز به كار خانه هاي ورزش اين شهرستان افزود: اين خانه هاي ورزش در روستاهاي قوري قلعه بخش شاهو و روستاهاي دولت آباد؛ فيروزه و قلعه زكريا بخش مركزي راه اندازي شده است.
وي اظهار كرد: ميز تنيس، ميز شطرنج، فوتبال دستي، دارت، توپ فوتبال ، تور دروازه و طناب بازي مهمترين وسايل ورزشي هستند كه براي راه اندازي خانه هاي ورزش روستايي در نظرگرفته شده است.
مدير اداره ورزش و جوانان روانسر با بيان اينكه براي راه اندازي هر خانه ورزش روستايي بيش از 50 ميليون ريال وسايل خريداري شده ادامه داد: دهياران روستاها متولي اين اماكن ورزشي هستند.
محمدي اضافه كرد: ايجاد محيطي سالم و بانشاط و پويا براي جوانان و نوجوانان روستا و توسعه ورزش روستايي از مهمترين اهداف ايجاد خانه هاي ورزش روستايي است.
وي گفت: در سال هاي گذشته نيز چهار خانه ورزش ديگر در شهر شاهو و روستاهاي زالوآب، كلاوه عزيزخان و حسن آباد راه اندازي شده است.
مدير اداره ورزش و جوانان شهرستان روانسر يادآور شد: هم اكنون هشت خانه ورزش روستايي دراين شهرستان فعال است.
شهرستان روانسر با 47 هزار نفرجمعيت در 60 كيلومتري شمال غربي كرمانشاه قرار دارد.
7455/8066