2 كشتي گير كردستاني به اردوي تيم ملي دعوت شدند

سنندج - ايرنا - رئيس هيات كشتي كردستان گفت: 2 ورزشكار كردستاني به اردوي تيم هاي ملي كشتي فرنگي و آزاد دعوت شدند.

جمشيد خيرآبادي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: شاهين شريعتي كشتي گير جوان كردستاني در وزن 87 كيلوگرم به اردوي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان كشور فراخوانده شد و از سه تا 14 خرداد در اين اردو حضور خواهد داشت.
وي اضافه كرد: اردوي تيم ملي كشتي فرنگي جوانان كشور با حضور 25 ورزشكار در تهران برگزار مي شود.
رئيس هيات كشتي كردستان افزود: همچنين محمدمبين عظيمي كشتي گير نوجوان كردستاني ديگر ورزشكاري است كه به اردوي تيم ملي دعوت شده است.
وي اظهار داشت: اين كشتي گير كردستاني از پنج تا 16 خرداد در اردوي آماده سازي تيم ملي كشتي آزاد نوجوانان كشور حضور خواهد داشت.
خيرآبادي گفت: اين مرحله از اردو با حضور 30 كشتي گير در خانه كشتي محمدبنا مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار مي شود.
6108 / 3034