خدایا! در این روز توفیق همراهی نیكان را نصیبم فرما

تهران- ایرنا- دعای روز شانزدهم ماه رمضان، حاوی نكات معرفتی همچون سازش با نیكان و دوری از رفاقت با بدان و پناه بردن به رحمت و آرامش خدادادی است.

روز شانزدهم ماه مبارك رمضان به این دعا مزین است:
اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الابْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الاشْرار واوِنی فیهِ بِرَحْمَتِكَ الی دارِ القَرارِ بالهِیّتَكِ یا الَهَ العالَمین.
«خدایا! در این روز توفیق همراهی نیكان را نصیبم فرما و از همراهی با بدان دورم ساز و با رحمتت، در (خانه آرامش) بهشت جاویدان جایم ده، به حق خداوندی‌ات ای خدای جهانیان!»

** اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الابْرارِ
خداوند (عزوجل) در قرآن كریم در مورد ابرار و نیكوكاران 15 صفت به كار برده است كه به آن اشاره می‌نماییم:
1- ایمان به خداوند یگانه 2- ایمان به روز قیامت 3- ایمان به فرشتگان 4- ایمان به قرآن 5- ایمان به پیامبران 6- نیت خالص برای رضای خداوند 7- بخشیدن قسمتی از اموال به خویشان 8- كمك به یتیمان 9- كمك به فقیران 10- كمك به رهگذران 11- آزاد نمودن بنده 12- اقامه و برپاداری نماز 13- زكات 14- وفای به عهد 15- صبر در برابر شدائد و سختی‌ها.
اگر بخواهیم هر یك از این صفات را شرح دهیم آنگاه است كه رابطه متقابل هر یك از این صفات را نسبت به یكدیگر در می‌یابیم كه به نوعی هر یك از این صفات مكمل یكدیگرند.
نیكوكار كسی است كه به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و كتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آورده و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان، یتیمان، فقیران، رهگذران و گدایان بدهد، هم برای آزاد كردن بندگان صرف كند، نماز به پا دارد، زكات مال به مستحقان برساند، با هر كه عهد بسته به موقع خود وفا كند، در كارزار و سختی‌ها صبور و شكیبا باشد و به وقت رنج و تعصب صبر پیشه كند.
كسانی كه بدین اوصاف آراسته‌اند، آنان به حقیقت راست‌گویان عالم و پرهیزگارانند ‌كه ما نیز از خداوند در این روز می‌خواهیم كه ما را از كسانی كه پیروی از راه ابرار و نیكان واقعی می‌كنند و صفات آنان در قرآن آمده است، قرار دهد.

**«و جنبنی فیه مرافقه الاشرار»
هر انسانی اگر در انجام عملی از شیطان پیروی نماید به یقین شر آن عمل گریبان گیر او خواهد شد، چرا كه شیطان انسان‌ها را امر به كارهای زشت و ناپسند می‌نماید.

**«و اونی فیه برحمتك الی دارالقرار بالهیتك یا اله العالمین»
لازمه اینكه انسان بتواند به دارالقرار (محل آرامش) یعنی بهشت برین دست یابد این است كه صفات ذكرشده برای ابرار را دارا باشد و خود را از صفات، حركات و رذیله اشرار كه همه آن‌ها نشات گرفته از شیطان رجیم و رانده شده از درگاه حق است، دور سازد.
ما نیز در این روز از خداوند به حق خداوندیش درخواست می‌نماییم كه ما را در دارالقرار یعنی بهشت برینش جای دهد و ما را از عذاب و آتش دوزخ در امان بدارد.
فراهنگ**3009** 9053