خصلت جیب بری در انسان ها ذاتی است

تهران – ایرنا – محققان معتقدند این كه مغز انسان می تواند تنها با استفاده از حس لامسه ویژگی های یك شیء را تشخیص دهد، از ذاتی بودن خصلت جیب بری در انسان ها حكایت دارد.

به نقل از پایگاه خبری «دیلی میل»، خصلت جیب بری در همه انسان ها مشترك و ذاتی است و به همین دلیل است كه دزدها می توانند در كسری از ثانیه با ارزش ترین شیء موجود در یك كیف را شناسایی كرده و بدزدند.
این قابلیت بر توان مغز در شكستن جریان پیوسته اطلاعات و تقسیم آن به بخش های كوچك تر، استوار است.
مغز با آنالیز آماری تجربیات پیشین انسان اشیاء را بدون نیاز به سرنخ های خاص، شناسایی می كند و سپس این اطلاعات را در پیش بینی ویژگی های یك شیء جدید به كار می گیرد.
خصلت مذكور بیشتر در جیب برهای حرفه ای نمود پیدا می كند كه قادرند با استفاده از یك سری اطلاعات تكه تكه كه از لمس یك شی با انگشتانشان به دست آورده اند، آن را به طور كامل شناسایی كنند.
ماته لانیل از اساتید دانشگاه كمبریج و مولف ارشد مطالعه مذكور در این باره می گوید: «این كه افرادی كه این مطالعه بر روی آن ها انجام شد، جیب برهای حرفه ای نبودند نشان می دهد كه یك جیب بر مخفی و چیره دست در همه ما وجود دارد.»
جزئیات این پژوهش در مجله eLife منتشر شده است.
علمی**9418**1485