علت مرگ فك هاي تلف شده در سواحل رودسر  اعلام شد

لاهيجان-ايرنا-اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان ، علت مرگ دو فك تلف شده در سواحل رودسر را خفگي در آب براثر گير افتادن در تورماهيگيران اعلام و از ساحل نشينان درخواست كرد از آسيب زدن به اين تنها پستاندار خزر خودداري كنند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان تلف شدن دو فقره فك خزري در اوايل فروردين ماه سال جاري در سواحل رودسر گزارش شد كه پس از اعزام نماينده مركز حفاظت فك خزري ايران به همراه كارشناسان اداره محيط زيست شهرستان رودسر به محل، مشخص شد دو لاشه كشف شده مربوط به نوزاد فك خزري است كه بدن لاشه ها پوشيده از كرك سفيد بوده و در تور صيادان گرفتار شده بودند.
بر اساس اين اعلام ، عمليات بيومتري در محل انجام و سپس لاشه ها توسط مركز حفاظت از فك خزري ايران به فريزر منتقل و متعاقباً در محل شبكه دامپزشكي شهرستان بندر انزلي نسبت به كالبد گشايي از لاشه ها اقدام شد كه بر اساس گزارش كالبد گشايي هيچ گونه علائم ضرب و جرح بر روي لاشه ها ديده نشد و دليل مرگ هر دو فك، خفگي در آب بر اثر گيرافتادن در تور ماهيگيران تشخيص داده شد.
اين گزارش كارشناسان محيط زيست مي افزايد: در لاشه يكي از فك ها در دريچه پيلور معده، انسداد در اثر بلع تكه اي زباله پلاستيكي مشاهده شد ، گرچه عامل مرگ نبود اما مي توانست پس از گذشت چند روز و طولاني شدن زمان انسداد دستگاه گوارش، زباله پلاستيكي خود تبديل به عامل مرگ اين جانور شود.
فك خزري با نام علمي Phoca Caspica و نام لاتين Caspean Seal در گروه پستانداران دريايي جا دارد و شكار آن ممنوع است. قلمروي اين گونه ارزشمند، تنها درياچه خزر مي باشد كه نيازمند توجهي مضاعف در خصوص حفاظت و تامين محيطي سالم براي زيستن دارد.
عواملي چون گير افتادن در تورهاي ماهيگيري، برخورد با قايق ها و كشتي ها و همينطور بعضاً كشتار عمدي توسط ماهيگيران و شكارچيان، آلودگي هاي زيست محيطي، كاهش ذخاير غذايي درياچه خزر از جمله عوامل تاثيرگذار در كاهش جمعيت فك هاي خزري به شمار مي روند.
اداره كل حفاظت محيط زيست گيلان از جوامع ساحلي به ويژه جامعه ماهيگيران درخواست كرده است كه در صورت مواجه شدن با فك زنده، از آسيب زدن به اين موجود ارزشمند خودداري نمايند و در صورت مشاهده لاشه فك، در اسرع وقت مراتب را به نزديكترين اداره حفاظت محيط زيست شهرستان محل زندگي يا به نزديكترين پاسگاه محيط باني اطلاع رساني نمايند.
6029 / 6030