معاون وزير ورزش: اقدامات وزارتخانه در صيانت از ورزش پاك ادامه دارد

تهران - ايرنا - معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني به اقدامات اين وزارت خانه در حوزه كنترل و ممنوعيت فعاليت سايت ها و شبكه هاي شرط بندي اشاره كرد و گفت: اين اقدامات در راستاي صيانت از محيط ورزش پاك و مبارزه با تباني و پولشويي ادامه دارد.

«سيد عبدالحميد احمدي» روز چهارشنبه در اين باره افزود: از حدود يكسال قبل با درخواست وزير ورزش و جوانان از دادستان كل كشور مقرر شد كارگروهي با حضور نمايندگان دادستاني كل كشور، وزارت خانه هاي فناوري و ارتباطات كشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و تجارت، پليس فتا و بانك مركزي براي بررسي ابعاد و شناسايي شاهراه هاي اصلي تخلف تشكيل شود.
وي ادامه داد: عمده تهديد اين سايتها احتمال تأثير بر نتايج مسابقات يا عملكرد عوامل باشگاه ها و تباني و رواج پولشويي سيستماتيك در بدنه ورزش است كه مغاير با ارزش هاي فرهنگي جامعه و روح حاكم بر ورزش است.
معاون وزير ورزش گفت: در همين راستا با تاكيد «مسعود سلطاني فر» به فدراسيون فوتبال و معاونت هاي قهرماني و فرهنگي و حراست وزارت ورزش، موضوع شناسايي و برخورد با اين سايتها، شرط بندي و شبكه هاي هرمي در فوتبال همچنان با جديت ادامه خواهد داشت.
بررسي استيضاح وزير ورزش و جوانان و طرح پرسش پنج نماينده از وزير ورزش چندي پيش در دستور كار كميسيون قرار داشت كه مهمترين آنها اتفاقات غير فرهنگي ورزشگاه‌ها، اقدامات خلاف اخلاق و همچون شرط ‌بندي، تفرقه قومي در ورزشگاه‌ ها، عدم عدالت‌ محوري در رويكرد وزارت ورزش و نبود اهتمام جدي در وزارتخانه در خصوص جوانان است.
نمايندگان كه از توضيحات «مسعود سلطاني فر» قانع نشدند، قرار شد طرح استيضاح براي بررسي به صحن علني مجلس ارجاع شود.
ورزشي**9250**1067**2024