طرح ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه پيام نور آغاز شد

بندرعباس - ايرنا - رييس دانشگاه پيام نور هرمزگان گفت: طرح ضيافت انديشه مدرسان اين دانشگاه با حضور 70 نفر از آنان آغاز شد.

به گزارش ايرنا، محمد خيري روز چهارشنبه در آيين آغازين طرح ضيافت انديشه استادان دانشگاه پيام نور اظهار داشت: اين طرح تا پايان ماه مبارك رمضان ادامه مي يابد و مباحثي فلسفي و معرفت شناسي در آن طرح مي شود.
وي ادامه داد: ارتقاي سطح اخلاقي و اعتقادي استادان دانشگاه ها، تقويت ارتياط دفاتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها و استادان و شناسايي استادان مؤمن براي بكارگيري ظرفيت آنان در فعاليت هاي فرهنگي و سياسي برخي از اهداف اجراي طرح ضيافت انديشه اساتيد است.
وي اضافه كرد: با توجه به جايگاه مدرسان دانشگاه ها در تحقق تمدن نوين اسلامي كه فرماندهان جنگ نرم محسوب مي شوند و نقش محوري آنان در پيشرفت علمي و فرهنگي جامعه، اين طرح براي ارتقاء معرفقت ديني آنان در حال برگزاري است.
3219 /6048