28 هزار مترمربع عرصه ملي در گچساران رفع تصرف شد

گچساران- ايرنا- رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري گچساران گفت: با تلاش ماموران يگان حفاظت اين نهاد ،28 هزار و 755 مترمربع از زمين هاي ملي در اين شهرستان امسال از دست سودجويان و زمين خواران خارج شد.

فرجام جليلي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مقدار اراضي ملي با صدور احكام قضايي و تلاش يگان حفاظت منابع طبيعي از دست سه سودجو خارج شد.
وي بيان كرد: اين زمين هاي ملي در مناطق چم شير كارده ريگون، بابا محمد و نرگسي رفع تصرف شد.
جليلي اظهار داشت: با هوشياري و پيگيري يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان اين افراد متخلف شناسايي و پس از تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي و حكم قطعي براي آنان صادر شد.
جليلي عنوان كرد: افرادي كه قصد خريد زمين به ويژه اراضي بدون سند رسمي را در گچساران دارند بايد قبل از خريد به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان مراجعه كننده و از ملي نبودن اراضي مطمئن شوند.
وي بيان كرد: 66پرونده تخلف در عرصه منابع طبيعي اين شهرستان سال گذشته تشكيل و براي پيگيري هاي قانوني به مراجع قضايي ارسال شده است.
جليلي ادامه داد: 95 درصد از اين پرونده ها در زمينه تخريب و تصرف عدواني اراضي ملي و مابقي در بخش قاچاق چوب و زغال بوده است.
وي اظهار داشت: سال گذشته 15هكتار زمين تصرفي در شهرستان گچساران رفع تصرف شد.
90 درصد از اراضي شهرستان گچساران را عرصه‌هاي ملي تشكيل مي‌دهد كه از اين ميزان 70 درصد مرتع و جنگل است.
320 هزار مرتع و 115 هزار هكتار جنگل در گچساران وجود دارد.
گونه‌هاي جنگلي بادام، بلوط و بنه بيشترين وسعت جنگل‌هاي اين شهرستان را به خود اختصاص داده‌است.
بيش از يكهزار و 500 هكتار جنگل دست كاشت در گچساران وجود دارد كه از اين ميزان 300 هكتار در دولت تدبير و اميد ايجاد شده است.
2082/1662