دهمين نسل آهو در سايت چشمه گل شهرستان تربت ‌جام متولد شد

مشهد- ايرنا- رئيس اداره حفاظت محيط زيست تربت جام از تولد نسل دهم آهوان در سايت تحقيق، تكثير و پرورش آهوي چشمه گل در اين شهرستان خبر داد.

محمد جواد علي پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با به ‌دنيا آمدن سه راس بره آهو در حال حاضر تعداد آهوان در حال پرورش در سايت تحقيق، تكثير و پرورش آهو در اين شهرستان به تعداد 13 راس مي رسد.
وي ادامه داد: اين سايت تكثير و پرورش با هدف احياء گونه آهو و با انتقال 11 راس آهو از پناهگاه حيات وحش شيراحمد سبزوار، ‌از سال 89 تاكنون كار تكثير و پرورش آهو را در اين شهرستان برعهده داشته است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست تربت جام گفت: با توجه به تعداد گونه‌هاي متولد شده كه به بيش از 60 راس رسيده بود‌ طي دو نوبت در سال 92 تعدادي از آهوهاي متولد شده در سايت در عرصه‌هاي طبيعي شهرستان رها شدند.
علي پور افزود: نتايج بررسيهاي صورت گرفته تاكنون حاكي از موفقيت آميز بودن و انطباق كامل آهوان با شرايط محيطي اين زيستگاه دارد.
وي ادامه داد: طي سالهاي 92 تا 94 تعداد 58 راس آهو در دشت چشمه گل رها شدند و در حال حاضر در مناطق مستعد اين شهرستان افزون بر 200 راس آهو در حال پرورش است.
سايت 15 هكتاري تحقيق، تكثير و پرورش آهوي چشمه گل تربت جام در فاصله 15 كيلومتري شمال تربت جام قرار دارد.
شهرستان تربت جام در فاصله 165 كيلومتري جنوب شرقي مشهد قرار دارد.
1922/7494