واگذاري رايگان مغازه هاي ارس به حادثه ديده هاي بازار تبريز

تبريز - ايرنا - مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: آماده ايم تعدادي از مغازه هاي منطقه را به مدت يك سال و به صورت رايگان در اختيار حادثه ديدگان آتش سوزي بازار تبريز قرار دهيم.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، محسن نريمان ضمن همدردي با فعالان سراي حادثه ديده بازار تبريز، اظهار داشت: با موافقت اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارس، بخشي از مغازه هاي در اختيار سازمان به متقاضياني كه محل كسب و كار آنها در حادثه آتش سوزي ايكي قاپيلار تبريز دچار حادثه شده است، واگذار مي شود.
وي افزود: اين مغازه ها به مدت يك سال به صورت رايگان و تنها با داشتن معرفي از استانداري آذربايجان شرقي در اختيار اين افراد قرار مي گيرد.
نريمان با اشاره به در پيش بودن فصل گردشگري ارس، تاكيد كرد: اميدواريم كسبه حادثه ديده بازار تبريز با استفاده از ظرفيت بازار ارس و آغاز فصل گردشگري، زودتر از حد انتظار به دوران رونق كسب و كار خود بازگردند.
وي گفت: فعالان تجاري بازار تبريز كه در حادثه آتش سوزي بازار تبريز، متضرر شده اند، مي توانند با در دست داشتن نامه معرفي از استانداري آذربايجان شرقي به ساختمان اداري سازمان منطقه آزاد ارس واقع در جلفا مراجعه كنند.
در حادثه آتش سوزي دو هفته پيش سراي ايكي قاپيلار بازار تاريخي تبريز بيش از120مغازه اين سرا بين 50 تا 100 درصد آسيب ديده است.
6132/3071