40 درصد تخم چشم زده قزل آلا در كشور توليد مي شود

تهران- ايرنا- معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران گفت: اكنون 40 درصد تخم چشم زده قزل آلاي مورد نياز كشور در داخل و 60 درصد آن بالغ بر 200 تا 300 ميليون عدد از محل واردات تامين مي شود.

«حسين علي عبدالحي» روز چهارشنبه واردات تخم چشم زده را يكي از مشكلات در حوزه توليد و پرورش ماهي قزل آلا عنوان كرد و اظهار داشت: تخم چشم زده تاكنون جزو يكي از نهاده هاي اساسي بوده و با ارز دولتي وارد شده است.
وزارت جهاد كشاورزي گزارش داد: به گفته اين مسوول صنعت شيلات، واردات تخم چشم زده قزل آلا از كشورهاي فرانسه، ايتاليا و دانمارك انجام مي شود.
وي تصريح كرد: هر چند قيمت نهاده تخم چشم زده، در مجموع هزينه هاي توليد ماهي قزل آلا عدد بالايي را به خود اختصاص نمي دهد، اما در افزايش قيمت اين محصول در بازار مصرف بي تاثير هم نيست.
معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران گفت: نهاده هاي مورد نياز بخش شيلات به نسبت بخش دام و طيور عدد بالايي نيست و براي نهاده آبزيان سهمي در نظر گرفته شده و به برخي از استان ها اعلام شده كه نهاده مورد نياز را در اختيار توليد كنندگان بخش شيلات قرار دهند تا مشكلي در توليد ايجاد نشود.
وي نقل و انتقال پول را يكي از بزرگترين مشكلات بخش شيلات و آبزي پروري دانست و تصريح كرد: تعداد زيادي از وارد كنندگان در حوزه شيلات با مسايل مربوط به نقل و انتقال پول مواجه اند.

**سال گذشته 100 تن تيلاپيا در كشور توليد شد
عبدالحي درباره حجم توليد تيلاپيا در كشور گفت: سال 97 حدود 100 تن تيلاپيا در چهار استان خراسان جنوبي، سمنان، يزد و قم توليد شد كه عمده توليد مربوط به استان يزد است.
معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران افزود: استراتژي ما اين است كه با هماهنگي سازمان محيط زيست در سال 98 ساخت و ساز مزارع جديد تيلاپيا را داشته باشيم.
وي دوره پرورش ماهي تيلاپيا را 6 ماهه اعلام كرد و پيش بيني كرد: امسال يك يا دو مزرعه توليد تيلاپيا آماده و وارد چرخه توليد شوند.
به گزارش ايرنا، سال گذشته «محمد پوركاظمي» رييس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور گفته بود: با اجراي برنامه اصلاح نژاد قزل آلاي رنگين كمان با همكاري سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) و كشور نروژ و حمايت از اين طرح تا چهار سال آينده، ايران از واردات سالانه 450 تا 500 ميليون قطعه تخم چشم زده بي نياز و در نهايت خودكفا مي شود.
طبق آمارها در سال 96 بيش از پنج ميليون دلار ارز براي واردات تخم چشم زده قزل آلاي رنگين كمان ارز از كشور خارج شد.
اقتصام**9186**2022