گازرساني به مجتمع گلخانه اي درميان انجام شد

بيرجند - ايرنا - مدير جهاد كشاورزي درميان گفت: عمليات گازرساني به مجتمع گلخانه اي اين شهرستان با اعتبار 600 ميليون تومان انجام شد.

وحيد ضيائيان احمدي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: همچنين امسال جاده دسترسي به اين مجتمع با اعتبار 500 ميليون تومان آسفالت شد.
وي از آغاز برداشت محصول اولين بار از مجتمع گلخانه اي درميان خبر داد و گفت: امسال يك واحد گلخانه سه هزار متر مربعي زير كشت خيار رفت كه اكنون برداشت اين محصول آغاز شده است.
مدير جهاد كشاورزي درميان بيان كرد: سال گذشته 15 واحد گلخانه به متقاضيان واگذار و براي اين واحدها پروانه تاسيس صادر شد كه از اين تعداد يك واحد به بهره برداري رسيد و سه واحد ديگر در حال احداث است.
وي افزود: 9 نفر ديگر متقاضي گلخانه هستند كه پرونده هاي آنها در حال بررسي است.
ضيائيان احمدي اظهار داشت: در مجتمع گلخانه اي شهرستان 42 واحد گلخانه با زيربناي سه هزار و 100 مترمربع پيش بيني شده كه از اين مقدار 2 هزار و 500 متر مربع براي كشت و 600 متر مربع براي ساخت تاسيسات و انبار در نظر گرفته شده است.
وي گفت: مساحت كل مجتمع گلخانه اي شهرستان 20 هكتار است كه 13 هكتار آن به كشت گلخانه اختصاص يافته و كشت هاي مورد نظر در گلخانه ها، سبزيجات، صيفي جات، گياهان جاليزي و دارويي است.
مدير جهاد كشاورزي درميان افزود: عمليات اجرايي مجتمع گلخانه اي از سال 1387در اين شهرستان آغاز شد و تسطيح، فنس كشي، برق رساني، حفر چاه، سيستم پمپاژ و احداث مخزن ذخيره آب از جمله اقدامات انجام شده در اين مجتمع است كه در سال هاي گذشته با اعتبار 700 ميليون تومان انجام شده است.
وي گفت: يك هكتار گلخانه به اندازه 10 برابر كشاورزي سنتي توليد محصول و بهره وري دارد اين در حاليست كه ميزان استفاده از آب به همان اندازه است.
سطح زيركشت محصولات زراعي و باغي شهرستان درميان هفت هزار و 47 هكتار است كه از اين مقدار سه هزار و 377 هكتار زراعي و بقيه باغي است.
سالانه از مزارع و باغ هاي شهرستان درميان 22 هزار و 328 تن انواع محصول مختلف برداشت مي شود.
شهر اسديه مركز شهرستان مرزي درميان در 105 كيلومتري شرق بيرجند قرار دارد.
7556*3028