جوان‌گرایی یك اصل اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب است

قزوین - ایرنا - مشاور امور جوانان استاندار قزوین گفت : موضوع جوان‌گرایی به عنوان یك اصل و‌ سیاست اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده و همواره اجرای آن به بهترین شیوه باید پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، محمد نورمحمدی روز چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان مشاور جوانان استاندار قزوین افزود: جوانان نباید به عنوان یك مسئله در جامعه پنداشته شوند و باید آنها را به عنوان یك راه حل شناخت
همه باید تلاش كنیم تا سیاست های جوان گرایی به مرحله اجرا در آمده و از ظرفیت جوانان برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریكا استفاده كرد.
وی به تبیین سازوكارهای لازم برای استفاده حداكثری از ظرفیت جوانان پرداخت و گفت: در برخی از بخش های مدیریتی جامعه، یك جوان هراسی وجود دارد و باعث می شود تا اساسا رویكرد مدیران به جوانان طی دهه های گذشته نامشخص باشد.
نورمحمدی به نقش پررنگ جوان در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه اشاره كرد و اظهار داشت: امروز تك تك فعالیت های اجتماعی و دستاوردهای سیاسی كشورمان مرهون زحمات جوانانی است كه همیشه پای كار بوده و هستند كه باید از این سرمایه اجتماعی به نحو مطلوب استفاده كرد.
نورمحمدی گفت: وضعیت به كارگیری جوانان در این استان به نسبت مطلوب است كه نشان می دهد یك نگاه جوان‌گرایی در مدیریت ارشد استان وجود دارد.
وی خاطرنشان كرد: حضور من به عنوان یك مشاور در كنار استاندار به مانند دریچه ای برای ارتباط بیشتر جوانان با استاندار است تا از این به بعد مشكلات و موانع پیش رو برداشته شود.
وی به وجود سیده حمیده زرآبادی به عنوان نماینده‌ای جوان در قزوین اشاره كرد و گفت: وجود چنین افرادی در كنار افراد جوان در شورای شهر قزوین زمینه ای را فراهم می كند كه از ظرفیت جوانان استان بهتر استفاده كنیم.
6012/9925‌