كارشناس امنيتي: جهان نبايد خطر سلاح هاي هسته اي را ناديده بگيرد

تهران -ايرنا - «رِناتا دِوان» (Reneta Dwan) كارشناس ارشد امنيتي و مدير موسسه «تحقيقات خلع سلاح» سازمان ملل متحد (UNIDIR) گفت: خطر استفاده از سلاح هاي هسته اي اكنون در بالاترين سطح از زمان جنگ جهاني دوم است و جهان نبايد خطر سلاح هاي هسته اي را ناديده بگيرد.

به گزارش روزچهارشنبه رويترز، اين كارشناس امنيتي خواستار رسيدگي جدي تر به اين موضوع «اضطراري و فوري» شد.
دوان گفت، همه كشورهاي برخوردار از سلاح هاي هسته اي در حال انجام برنامه هاي مدرنيته كردن هسته اي هستند و چشم انداز كنترل تسليحاتي در حال تغيير است كه بخشي از آن به دليل رقابت راهبردي بين چين و ايالات متحده آمريكا است.
اين كارشناس سازمان ملل به خبرنگاران در ژنو گفت: طرح هاي سنتي كنترل تسليحاتي با ظهور انواع جديدي از جنگ، رواج فزاينده گروه هاي مسلح و نيروهاي بخش خصوصي در كنار فناوري هاي جديد كه مرز بين دفاع و تهاجم را كمرنگ كرده است، در حال نابودي است.
وي اظهار داشت: باتوجه به مسكوت ماندن مذاكرات خلع سلاح دردو دهه گذشته، 122 كشور توافق منع استفاده ازسلاح هاي هسته اي را امضا كرده اند كه بخشي از آن از سر نااميدي و بخش ديگري به دليل درك تهديد هسته اي بوده است.
وي افزود: من فكرمي كنم، نگرش ما درباره اين موضوع و چگونگي عملكرد ما مقابله با چنين تهديدي و طرز مديريت ما بسيار مهم است و پرسشي فوري است كه تاكنون به طور كامل وجامع در شوراي امنيت سازمان ملل به آن پرداخته نشده است.
معاهده منع استفاده از سلاح هسته اي كه رسما به عنوان «پيمان منع جنگ افزارهاي هسته اي» شناخته مي شود مورد حمايت كمپين بين المللي امحاي سلاح هاي هسته اي (ICAN) قرار دارد. اين كمپين بين المللي در سال 2017 به دليل چنين حمايتي جايزه صلح نوبل را به خوداختصاص داد.
اين معاهده تاكنون توانسته موافقت 23 كشور را جلب كند اما براي اجرايي شدن به تصويب 50 كشور نياز دارد. كشورهاي حامي اين معاهده عبارتند از آفريقاي جنوبي، اتريش، تايلند، ويتنام و مكزيك.
آمريكا، روسيه و ديگر كشورهاي برخوردار از سلاح هاي هسته اي قويا با اجراي اين معاهده مخالف هستند.
كوبا درسال 2018 يعني 56 سال بعد از بحران موشكي اين كشور، پيمان منع جنگ افزارهاي هسته اي را تصويب كرد و با تصويب آن به جنگ 13 روزه بين مسكو و واشنگتن پايان داد. اين رويارويي در آن زمان بيش از هر مقطع زماني ديگري در گذشته، جهان را به جنگ هسته اي نزديك كرد.
«بئاتريس فين» مدير اجرايي كمپين بين المللي امحاء سلاح هاي هسته اي در سخناني گفته است به دليل مقاومت هايي كه از سوي كشورهاي هسته اي در مقابل اين كمپين وجود داشته است، اين كمپين محور اصلي تلاش هاي خود را به جاي تاكيد بر مضرات داشتن اين سلاح ها، برتبليغ و نشان دادن مزاياي مختلف كنار گذاشتن آن ها متمركز كرده است.
اروپام**9158 ** 1546