پاكسازي گياه مهاجم سنبل آبي در لنگرود از سرگرفته شد

لاهيجان-ايرنا- رييس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان لنگرود گفت:پاكسازي دوباره گياه مهاجم سنبل آبي از آبگيرها و كانال آبياري راداركومه اين شهرستان توسط مأموران يگان حفاظت محيط زيست و پاسگاه محيط باني چاف و چمخاله آغازشد.

سيدامين نجات روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا اظهارداشت: سنبل آبي از جمله گونه هاي مهاجم غير بومي است كه با سرعت بالا در پهنه آبي تا 30 سال تكثير و با گسترش در مناطق مختلف، تهديدي براي منابع آبي و كشاورزي گيلان به شمار مي آيد.
وي خاطرنشان كرد: پاكسازي اين گياه در سال هاي 96 و 97 نيز انجام شد اما با رشد سريع و گسترش اين گياه به صورت لكه هاي پراكنده در سطح كانال آبياري راداركومه مشاهده شده كه اگر پاكسازي نشود مشكلاتي براي مزارع برنج و شاليكاري ايجاد خواهد كرد .
وي با اشاره به پاكسازي اين گياه افزود:جاي دارد تا متوليان مربوطه ، قبل از گسترش اين گياه مهاجم اقدام به جمع آوري آن نمايند تا بحران سال گذشته در اين منطقه بار ديگر تكرار نشود.
سنبل آبي گياه بومي آمريكاي جنوبي است كه چهارسال قبل براي اولين بار در آبگير عينك شهر رشت ديده شد و بتدريج قلمرو تصرفات خود را از طريق آبراه ها و كانال در شرق و غرب گيلان گسترش داد.
در سال گذشته اين گياه در محيط هاي آبي و كانال هاي آبرساني شهرستان هاي لنگرود ، سياهكل و رودسر در شرق گيلان شناسايي و وارد فاز عمليات منهدم سازي ادارات محيط زيست شد.
كارشناسان معتقدند اگر كنترل و پاكسازي دائم و مدام رودخانه ها و كانال ها از اين سنبل آبي صورت نگيرد، تالاب ها ، بركه ها و آبگيرهاي اين مناطق با بحران زيست محيطي جديدي مواجه خواهند شد.
ورود اين گياه از طريق رودخانه چمخاله لنگرود با جريان آب از شمال غربي به جنوب شرقي براي سواحل رودسر نيز خطر ايجاد مي كند.
اين گياه براي اولين بار در شهرستان لنگرود در سال 1395 در داخل كانال آبرساني كشاورزي راداركومه چمخاله مشاهده شد كه آب اين رودخانه با وارد شدن به آب رودخانه لنگرود، آن را نيز آلوده كرد كه طي دو مرحله نسبت به پاكسازي اين گياه در سال هاي 96 و 97 اقدام شد.
كارشناسان هم اكنون بهترين راه براي مقابله با سنبل آبي را جمع آوري سريع آن به وسيله بيل مكانيكي يا جمع آوري فيزيكي و منهدم سازي دستي آن و ممنوع كردن خريد و فروش اين گياه در گيلان مي دانند.
6029