914 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در 11 ماهه پارسال مصوب شد

تهران- ايرنا- آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاكي از اين است كه از آغاز سال 1397 تا پايان بهمن ماه، 914 ميليون و 455 هزار دلار سرمايه گذاري براي 65 طرح صنعتي، معدني و تجاري به تصويب رسيد.

در مدت مشابه سال 96، تعداد 62 طرح به ارزش 2 ميليارد و 801 ميليون دلار در هيات سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيده بود و از اين نظر افت 67.4 درصدي از نظر ارزش نشان مي دهد.
ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي، توليد كولر خودرو، توليد پوشك كامل بچه، افزايش سرمايه گذاري براي توليد خودروي سواري، توليد محصولات ساختماني، ارائه خدمات حمل و نقل شهري، توليد ورق آلومينيومي كامپوزيتي، توليد لنت ترمز خودروهاي سواري، توليد آهن خام و فولاد، توليد پنل هاي تك كريستالي و سلول خورشيدي فتوولتائيك، ساخت واحد توليد غذاي مسافر، توليد كنسانتره آهن، توليد پودر مس و توليد تجهيزات آرايشي و بهداشتي، از جمله طرح هايي بودند كه سرمايه گذاري خارجي آنها در اين مدت به تصويب رسيد.
در اين مدت بيشترين سرمايه گذاري خارجي با 230 ميليون دلار براي افزايش سرمايه گذاري توليد خودروي سواري در استان كرمان و كمترين آن براي افزايش سرمايه گذاري توليد پكيج گاري با 221 هزار دلار در استان قزوين تصويب شد.
اقتصام*3065**9189