۱ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۳۳
کد خبر: 83323734
۰ نفر
شهرداري بوشهر حق تيمداري دارد

بوشهر- پايگاه خبري - تحليلي پيغام باتوجه به راهيابي تيم فوتبال شاهين شهرداري بوشهر به ليگ برتر مطلبي به قلم عبدالصمد ابراهيمي با عنوان شهرداري بوشهر حق تيمداري دارد را منتشر كرده است.

در ادامه اين مطلب آمده است:صعود شاهين شهرداري بوشهر به ليگ برتر اتفاق اجتماعي- ورزشي مهمي براي مردم آن ديار است. اين را مي شود از حضور و هلهلهه هواداران شاهين در ورزشگاه دستگردي در روز بازي با سرخپوشان پاكدشت بهتر فهميد و درك كرد.
بعد از صعود اما داستان فرق كرده است. همه جا مي گويند و مي نويسند قانون اجازه تيمداري را به شهرداري نمي دهد اما نمي گويند كدام قانون.ملاك اگر بخشنامه وزارت كشور است كه بخشنامه تاب تعارض و تقابل با قانون را ندارد و معيار چنانچه تبصره دوم ماده 94 قانون برنامه ششم است كه آن هم مربوط به بودجه كل كشور است و سهم شهرداري ها از بودجه چشمگير نيست.
شهرداري ها درآمدهاي متغير يا پايدار مجزاي از بودجه دولتي دارند كه حتي ديوان محاسبات هم بر آن حق نظارت ندارد. تفسير موسع قانون به اين شكل كه پيامدش مبارزه با نشاط جامعه است را در هيچ مكتب حقوقي نمي پذيرند.
با فرض پذيرش تبصره دوم ماده 94 قانون اخير الذكر، اختلاط قوانين عام و خاص هم بلاوجه است.قانون برنامه ششم يك قانون عام است اما شهرداري ها قانون خاص دارند و از همه مهمتر سازمان فرهنگي- اجتماعي-ورزشي شهرداري بوشهر داراي اساسنامه اي است كه در سال 1395 توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور- همان وزارت كشوري كه بخشنامه عدم تيمداري را صادر كرده – به تصويب رسيده است. در بند ششم ماده 55 قانون شهرداري ها، شهرداري مكلف به كمك به ورزش است بي آن كه تفكيك و انحصاري در بين مقوله حرفه اي، همگاني و قهرماني در آن ذكر شده باشد.
در بند پنجم ماده 4 اساسنامه سازمان فرهنگي- اجتماعي- ورزشي بوشهر ايجاد طرح براي گذران مطلوب اوقات فراغت و ارتقاي نشاط و شادي شهروندان به عنوان يكي از موضوعات فعاليت سازمان مذكور قيد شده است.متوليان امر و مخالفان تيمداري شهرداري ها اين بند را چگونه تفسير و تحليل مي كنند؟كدام طرح فرهنگي ورزشي به اندازه حضور شاهين در ليگ برتر مي تواند اوقات فراغت شهروندان را به نحو مطلوبي پر كند و شادي و نشاط عمومي را به دنبال داشته باشد؟
بي دليل قانون را عليه مردم تفسير نكنيم. قانون هاي دست نوشت بشر قرار است شالوده اي براي بهبود روابط و مناسبات در جامعه باشد نه تيشه اي براي قلع و قمع آرزوها و آمال مردم. اين همه تيم در ليگ برتر بودجه دولتي را با كمي انحنا در مسير رساندنش به خزانه باشگاه ، مصرف مي كنند و آن همه شهرداري در ليگ هاي مختلف از جمله سطح اول واليبال مشغول تيمداري هستند اما حالا در بوشهر، قانون رداي بي رحمي اش را بر تن كرده و هل من مبارز مي خواند و حريف مي طلبد. اين داستان ها را تمام كنيد. اين بار كه شاهين درست و اصولي پا گرفته و تا اينجا راهش را آمده ميلگرد به چرخ آن نياندازيد.
نجابت مردم آن سرزمين انگار بستر خوبي است براي اجراي همه قوانين تستي پر از غلط هاي اجرايي . هر بند اين قوانين ده ها راي وحدت رويه و استفسار نياز دارد. يك بام و دو هوا هم كه بيداد مي كند.تيم هاي بي هواداري مانند سايپا و پيكان لابد امرار معاششان از ارثيه آبا و اجدادي است و هيچ لوله تزريق بودجه دولتي و عمومي ندارند و فقط شاهين پر هوادار دستش در كيسه بيت المال است. بگذاريد اين مردم به شادي شان برسند. چيزي از ميز و صندلي هاي وزارت كشور كم نمي شود.
7212/6045