11هزاركارگر درهرمزگان زير پوشش واحد همياركاركنان قرار گرفتند

بندرعباس - ايرنا - سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان گفت: تعداد كارگران زير پوشش واحد هميار كاركنان در اين استان با راه اندازي واحد هميار كارگران شركت «هرمز پور» به عنوان پنجمين مركز، به 11 هزار نفر افزايش يافت.

كيامرث برخورداري احمدي چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا در خصوص راه اندازي واحد هميار كارگران در شركت هرمزپور افزود: اين واحدها در راستاي بهبود كارآمدي محيط كار، ارتقاء سلامت و عملكرد كارگران در واحدهاي توليدي در حال راه اندازي است.
وي ادامه داد: هدف از راه اندازي واحدهاي هميار كاركنان (EAP) ارتقاي سلامت در هر چهار بعد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و براي بررسي مسائل مرتبط با بهره وري محيط كاري، شناسايي و حل نگراني هاي شخصي كاركنان و ديگر مسائل مرتبط و موثر بر عملكرد شغلي و كمك به آنان است.
برخورداري احمدي بيان داشت: كاهش مرخصي هاي استعلاجي، كاهش حوادث، جبران خسارات كاركنان، صرفه جويي در از دست دادن زمان هدر رفته، كاهش اعتراض ها و توبيخ ها از مزاياي برنامه هميار كاركنان و آموزش مهارت هاي زندگي (مقابله با استرس، ابراز وجود، مسئله مديريت خشم)، پيشگيري از بروز خشونت، پيشگيري از مصرف مواد مخدر، آشنايي با عوامل خطرساز و محافظت كننده و زمينه هاي درمان از ديگر اهداف اين طرح است.
سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان اضافه كرد: مديريت اضطراب، نگراني هاي خانوادگي، تعادل بين كار و زندگي، سوء مصرف مواد، مشكل هاي ارتباطي، مديريت مرحله گذار زندگي، سلامت و امنيت شغلي، كيفيت زندگي كاري، خشونت و رفتارهاي كاري ضد بهره وري و فرسودگي شغلي جزو مهم ترين خدمات واحدهاي هميار كاركنان (EAP) محسوب مي شود.
قابل ذكر است تاكنون تعداد چهار واحد هميار كاركنان در در شركت هاي «پتروصنعت گامرون»، «شركت نفت ستاره خليج فارس»، «شركت پالايش نفت بندرعباس» و «شركت آب منطقه اي» هرمزگان راه اندازي شده بود.
3219 /6048