تدارك زودهنگام براي رقابت بزرگ انتخاباتي

بروجرد - ايرنا - پايگاه خبري سفير افلاك لرستان در مطلبي با عنوان 'تدارك زودهنگام براي رقابت بزرگ انتخاباتي' از حضور پر رنگ كانديدا ها در محافل تا رشد كانال هاي تبليغاتي در پيام رسان تلگرام خبر داد.

به گزارش ايرنا در ادامه اين مطلب آمده است انتخابات مجلس شوراي اسلامي 2 اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود و با توجه به اين كه حدود 9 ماه تا انتخابات باقي مانده اما كانديداهاي احتمالي خود را براي اين رقابت بزرگ آماده مي كنند.
يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوم اسفند ماه سال جاري برگزار خواهد شد و تا آن روز حدود 9 ماه باقي مانده است اما از مدتها قبل برخي از كانديداها فعاليت هاي خود را به صورت چراغ خاموش آغاز كرده اند.
از استان لرستان 9 نماينده از هفت حوزه انتخابيه با آراي مردم به مجلس راه پيدا مي كنند و وكالت مردم را در خانه ملت بر عهده مي گيرند.
اما اين روزها چهره هايي كه خود را براي انتخابات مجلس يازدهم آماده كرده اند، فعاليت هاي خود را در ابعاد مختلف كمي گسترده تر كرده اند و با حضور در برخي از محافل و مجالس سعي دارند تا نشان دهند اگر به مجلس راه پيدا كنند سنگ همه چيز را به سينه زده و براي رفع مسائل و مشكلات گام هايي اساسي برمي دارند.

**رشد كانال هاي تلگرامي كانديداهاي مجلس
اين تنها يك طرف ماجراست، از سوي ديگر برخي از كانديداها كانال هاي تلگرامي با عناوين مختلف راه اندازي كرده و افراد زيادي را خواسته يا ناخواسته در اين كانالها عضو مي كنند و آرام آرام از اهدافشان سخن مي گويند.
استاني شدن انتخابات نيز كه موافقان و مخالفان خاصي را به همراه داشت در نهايت اين موضوع به انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نرسيد چون داراي نواقص و ابهاماتي است.
با مخالفت شوراي نگهبان با محدوديت نمايندگي سه دوره متوالي در مجلس، تعداد زيادي از نمايندگان فعلي لرستان همچنان در اين دوره نيز حضور خواهند داشت.
اما مهره چيني ها و عزل و نصب ها براي انتخابات نيز در برخي از شهرها به وضوح ديده مي شود تا بار ديگر با آراي بيشتر راهي مجلس شوند و شانس بيشتري براي نشستن بر صندلي سبز بهارستان داشته باشند.
منبع پايگاه اطلاع رساني سفير افلاك لرستان
7190/6060