موسويان : ترامپ به برجام و ميزمذاكره با ايران بازگردد

مادريد - ايرنا- «سيد حسين موسويان» پژوهشگر دانشگاه پرينستون آمريكا و عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اي ايران گفت : ترامپ مي تواند با بازگشت به برجام، به ميزمذاكره با ايران برگردد.

وي در مصاحبه با شبكه تلويزيوني دموكراسي آمريكا اقدام ترامپ در خروج از برجام را تصميمي اشتباه خواند و گفت : رييس جمهوري آمريكا مي تواند با بازگشت به برجام، به ميزمذاكره برگردد. اين مسير مي تواند راه گفتگوهاي قدرتهاي جهاني با ايران را بازكند.
وي با اشاره به گزارش هاي مكرر آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر انجام تعهدات هسته اي ايران گفت :
آژانس بين المللي انرژي اتمي حداقل 14 بار دردوسال گذشته تاييد كرده كه ايران به تمام تعهدات خود عمل كرده و هيچ قصوري نداشته است.
وي تصويب برجام توسط شوراي امنيت سازمان ملل را يادآور شد و گفت : آمريكا نه تنها از برجام خارج شده بلكه ساير اعضاء سازمان ملل را بخاطر اجراي قطعنامه شوراي امنيت، مجازات مي كند كه در تاريخ سازمان ملل بي سابقه است.
موسويان تاكيد كرد : در حقيقت با اين سياست، ترامپ بالاترين مرجع سياسي-امنيتي جهان يعني سازمان ملل را بي اعتبار مي كند.
موسويان درباره مهلت 60 روزه ايران و آيا ايران بعد از اين مهلت، غني سازي را شروع خواهد كرد؟ گفت : طبق برجام، آمريكا واروپا متعهد شده اند كه تحريم هاي هسته اي را بردارند و تحريم مشابه ديگري تحميل نكنند. آمريكا با تحريم ها عليه ايران، هم تخلف كرده است و هم ساير اعضاء سازمان ملل را بخاطر اجراي قطعنامه سارمان ملل، مجازات مي كند.
وي تصريح كرد :دو اقدامي كه ايران اخيرا تصميم گرفته، نيز نقض برجام نيست. ايران به كشورهاي امضاء كننده برجام هشدار داده كه برجام يك توافق چندجانبه بين المللي است و اگرقادر به اجراي آن نيستيد، توقع نداشته باشيد كه ايران براي هميشه بطور يكجانبه برجام را اجراء كند.
موسويان درباره استراتژي تيم ب متشكل از بولتون ؛ نتانياهو ؛ بن سلمان و بن زايد گفت : هدف جان بولتون روشن است. او متحد گروه تروريستي منافقين بوده و در سخنراني درنشست سالانه آنها، آرزو كرده كه حكومت ايران ساقط شود . نتانياهو نيز سالهاست كه تلاش كرده، آمريكا به ايران حمله كند. او عامل تصميم ترامپ براي خروج از برجام و تعيين سپاه پاسداران ايران بعنوان سازمان تروريستي بوده است.
بن سلمان وليعهد عربستان و بن زائد وليعهد امارات سالهاست كه آمريكا را براي حمله نظامي به ايران تحت فشار قرار داده اند.
وي گفت : «جان كري» وزير خارجه قبلي آمريكا سه بار علني گفته كه درهرملاقاتي با سعودي ها، اماراتي ها، اسرائيلي ها از ما مي خواستند كه به ايران حمله كنيم.
بنابراين نقشه تيم چهار نفره 'ب' متشكل از بولتون، نتانياهو، بن سلمان و بن زائد كشاندن پاي آمريكا به جنگ با ايران است.
پژوهشگر دانشگاه پرينستون تصريح كرد :بهمين دليل اعضاء كنگره آمريكا، ايران ، اروپايي ها و ديگراعضاء جامعه جهاني مكرر در مورد اين سناريوهشدار داده اند، سناريويي كه براي جامعه جهاني فوق العاده خطرناك است.
موسويان با هشدار درباره سناريوهايي كه در تلاش است ترامپ را به دام جنگ بكشاند ؛ گفت :
عاملين چنين توطئه هايي بدنبال طراحي حوادثي هستند كه تعدادي از سربازان آمريكايي، يا تاسيسات آمريكايي و يا تاسيسات متحدين آمريكا مورد حمله قرار گيرد و بلافاصله هم ايران را متهم كنند تا ترامپ را دروضعيت عمليات نظامي قرار دهند.
اروپام *5*491** 1546