پیشنهاد سهمیه كنكور بلایای طبیعی به شورای انقلاب رفت

تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: پیشنهاد اختصاص یك سهمیه كنكور برای تمام بحران های طبیعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ارائه شد.

منصور غلامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، اظهار كرد: این پیشنهاد در قالب یك نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده اما جلسه این شورا برای بررسی پیشنهاد مذكور تشكیل نشده است.
وی در توضیح بیشتر این پیشنهاد وزارت علوم، گفت: بر اساس این پیشنهاد، سهمیه كنكور كه سال گذشته به زلزله زدگان اختصاص داده شد، در موارد حوادث و بحران طبیعی اصلاح شود.
وزیر علوم افزود: در این صورت، سازمان سنجش آموزش كشور اجازه دارد سهمیه ای برای داوطلبان مناطق آسیب دیده در تمام بلایای طبیعی لحاظ كند.
غلامی تاكید كرد: با این پیشنهاد، اختصاص سمیه به مناطق كلی می شود.
به گفته وزیر علوم، در صورتی كه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل جلسه دهد و این پیشنهاد وزارت علوم را بررسی كند، سهمیه یاد شده از امسال برای مناطق آسیب دیده از جمله مناطق سیل زده اعمال خواهد شد.

متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده كشور كه خردادماه 93 ابلاغ شد، به این شرح است:
ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها در مناطق زلزله‌زده كشور كه در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۲/۴/۹۲ رئیس دفتر رئیس جمهور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده واحده- به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مناطق زلزله زده كشور، سهمیه پذیرش اختصاص می یابد.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده واحده مشتمل بر تعیین تعداد و دوره زمانی برقراری سهمیه و همچنین تشخیص مناطق زلزله زده و سایر موارد به ‌طور مشترك توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تهیه و تصویب خواهد شد

**متن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی(اهر، هریس، ورزقان و خاروانا) كه در جلسه ۷۳۲ مورخ 20/01/92 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان سنجش آموزش كشور به تصویب رسیده است، به‌شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده واحده- به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی كشور در مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی (اهر، هریس ورزقان و خاروانا) برای مدت پنج سال سهمیه اختصاص می‌یابد.
تبصره- آیین نامه مربوط به تعیین میزان و تعداد سهمیه این ماده واحده توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و تصویب خواهد شد.
همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 29 فروردین ماه 85 تخصیص سهمیه در آزمون سراسری ورودی دانشگاه های كشور برای شهرستان‌های زلزله‌زده بم به میزان ۲۰ نفر، زرند به میزان۲۰ نفر، درود و بروجرد را به میزان ۵۰ نفر تصویب كرد.
دانام**9492** 1200