قاضي آبدانان نظافت پارك را جايگزين مجازات حبس كرد

ايلام- ايرنا- يك قاضي دادگاه كيفري 2 شهرستان آبدانان بجاي صدور حكم حبس، مجرمان را به ارائه خدمات عمومي به مردم و نيازمندان محكوم مي كند.

به گزارش ايرنا، اقدام اين قاضي جوان در آبدانان با بازتاب مناسب و موثر بين اقشار مختلف مردم اين شهرستان همراه شده است.
راي جالب اين قاضي مبني بر اعمال مجازات هاي جايگزين حبس از نوع خدمات عمومي رايگان( جمع آوري زباله ها و نظافت پارك تفريحي سراب شهرستان آبدانان، بتازگي از سوي اين قاضي صادر شده است.
اين قاضي روز چهارشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: اين راي در اتهام شكار غير مجاز 6 قطعه كبوتر وحشي ياكريم توسط سه نفر از اهالي شهرستان آبدانان صادر كه بوسيله يك قبضه اسلحه بادي كاليبر در فصل و ساعت ممنوع انجام داده اند.
كامران رومياني افزود: در اين زمينه متهم رديف اول اين پرونده به پرداخت 22 ميليون و 500 هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و هر كدام از متهمان رديف هاي دوم و سوم نيز به تحمل چهار ماه حبس تعزيري محكوم شدند.
وي ادامه داد: در راستاي رويكرد نظام عدالت ترميمي و اصل فردي كردن مجازات ها و با تكيه بر نظريه يادگيري اجتماعي و مياني آن و سياست هاي تقنيني نظام عدالت كيفري نوين و بازپذيري اجتماعي بزهكار و در اجراي مواد قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 حبس متهمان رديف هاي دوم و سوم به جمع آوري زباله و تنظيف پارك تفريحي سراب شهرستان آبدانان جايگزين شد.
وي اظهار كرد: با اين راي متهمان مكلف شدند مدت 270 ساعت با نظارت شهرداري آبدانان به عنوان نهاد پذيرنده بصورت چهار ساعت در روز و ارايه گواهي آن به واحد اجراي احكام كيفري به عنوان خدمات عمومي رايگان فعاليت كنند.
به گفته اين قاضي، با توجه به اينكه هدف از اعمال مجازات ايجاد نظم عمومي، پيشگيري از وقوع جرم و فرهنگ سازي بوده و در قانون بخشي به عنوان مجازات هاي جايگزين حبس آمده به همين خاطر در خصوص برخي جرائم ارتكابي براي اصلاح فرد و در راستاي بازپذيري و باز اجتماعي كردن فرد مجرم از اين ارفاق استفاده مي شود.
وي افزود: در مدت يكسال گذشته تاكنون در مجموع حدود 400 حكم جايگزين براي مجرماني كه به حبس محكوم بوده اند صادر و به مجازات هاي جايگزين حبس ملزم شده اند.
وي ادامه داد: عمده ترين مجرماني كه مجازات هاي جايگزين حبس براي آنان اعمال شده در زمينه هايي از جمله بي احتياطي در امر رانندگي منتهي به صدمه بدني يا فوت، تخريب عمدي و تصرف عدواني، توهين، تهديد، سرقت و غيره بوده اند.
وي اظهار كرد: مجازات هايي كه به عنوان جايگزين حبس براي مجرمان در اين مدت صادر شده در زمينه هاي مختلف از جمله مشاركت در طرح هاي خدمات عمومي نظير پاكسازي محيط زيست، ايجاد آبشخور در اراضي ملي، كاشت درخت، انتقال تانكرهاي آب به اراضي فاقد آب، فعاليت در شهرداري، بنايي بوده است.
رومياني انجام نظافت در محيط شهري، نقاشي منازل مسكوني نيازمندان، مشاركت در طرح هاي مردمي كميته امداد و بهزيستي، حضور در نماز جمعه و فعاليت در پايگاه هاي بسيج، مطالعه كتاب به تناسب نوع جرم و حضور در كلاس هاي روانشناسي نظير آموزش كنترل خشم را از ديگر مجازات هاي جايگزين حبس عنوان كرد كه توسط وي صادر شده است.
وي با ذكر اينكه اين احكام بطور عمده مورد استقبال مجرمان واقع شده، افزود: اين احكام با هدف تشويق به مشاركت در خدمات دهي به عموم مردم صادر و اعلام مي شود.
7171/6119