120ميليون برگ كاغذ براي برگزاري امتحانات خراسان رضوي نيازاست

مشهد- ايرنا- مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: اگر به صورت ميانگين هر دانش آموز 10 برگه كاغذ براي برگزاري امتحانات پايان سال نياز داشته باشد با وجود حداقل يك ميليون و 200 هزار دانش آموزبه بيش از 120 ميليون برگه كاغذ در استان براي برگزاري امتحانات دانش آموزان نياز است.

قاسمعلي خدابنده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در مقطع ابتدايي ارزشيابي به صورت كيفي و توصيفي برگزار مي شود اما در مقطع متوسطه برخي آزمونها دو برگه اي و برخي پاسخنامه ها نيز دو تا سه برگه اي هستند بنابراين ميزان نياز به كاغذ براي برگزاري امتحانات پايان سال تحصيلي كنوني بيشتر از اين مقدار است.
وي ادامه داد: اگرچه دغدغه تامين كاغذ براي مدارس به صورت كلي وجود دارد اما براي برگزاري امتحانات پايان سال تحصيلي در استان مديران مدارس از قبل پيش بيني هاي لازم براي تامين كاغذ را انجام داده اند و خوشبختانه براي سال تحصيلي كنوني و برگزاري امتحانات پايان سال تحصيلي مشكلي نداريم.
خدابنده اضافه كرد: در اين ميان شماري از مدارس از نظر تامين اعتبار مورد نياز مشكل دارند كه در اين زمينه همكاري لازم با آنان انجام مي شود.
استان خراسان رضوي با داشتن بيش از يك ميليون و 222 هزار دانش آموز معادل 9 درصد جمعيت دانش آموزي كشور را در اختيار دارد.
1922/7496