تكمیل طرح های راكد در روستاها در اولویت است

اردبیل - ایرنا - معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: شمار زیادی طرح های راكد در روستاهای كشور وجود دارد كه دولت تكمیل آنها را دراولویت قرار داده است.

به گزارش ایرنا، محمد امید روز چهارشنبه در كارگروه تخصصی اشتغال اردبیل افزود: تصمیم بر این است قبل از فعال نشدن طرح های راكد طرح جدیدی در روستاها تعریف نشود و با راه اندازی طرح های راكد زمینه اشتغال ایجاد شود.
وی با بیان اینكه جمعیت روستاها در كشور كاهش یافته ، گفت: عمده دلیل كاهش جمعیت روستایی بعد از انقلاب مربوط به بیكاری است و راهكار اصلی ماندگاری جمعیت روستایی اشتغال و رونق تولید است.
امید بیان كرد: در حال حاضر 74 درصد جمعیت كشور در شهرها و 26 درصد در مناطق روستایی زندگی می كنند كه نشان می دهد جمعیت روستایی برغم افزایش جمعیت كاهش داشته است.
وی اضافه كرد: دولت در خدمات رسانی به روستاها كوتاهی نكرده ولی به رغم خدمات ارائه شده باز تخلیه روستاها و كاهش جمعیت در نقاط مختلف رخ داده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری بیان كرد: برای ماندگاری جمعیت روستایی و افزایش امید به زندگی فرصت جدیدی باید ایجاد شود.
امید بابیان اینكه اشتغال پایدار روستایی منجر به توسعه و رونق روستاها می شود، افزود: طی 2 سال اخیر در مجموع 180 هزار میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات طرح پایدار اشتغال روستایی اختصاص یافته و تاكنون 73 هزار میلیارد ریال در قالب تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی در كشور به متقاضیان پرداخت شده است.
وی بیان كرد: قرار است امسال مابقی این تسهیلات كه حدود 100 هزار میلیارد ریال و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است، به طرح های اشتغالزای روستایی معرفی شده به بانك ها بتدریج پرداخت شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری كارآفرینی و سرمایه گذاری در روستاها را ضروری دانست و گفت: بستر و زمینه برای سرمایه گذاری با توجه به دارا بودن قابلیت های فراوان در روستاها بیشتر است و امید است سرمایه گذاری در راه اندازی گلخانه ها و پرورش دام توسعه بیشتری داشته باشد.
وی اظهار داشت: استان اردبیل سرشار از قاییلت های گردشگری و بوم گردی روستایی است و كارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده كه می تواند الگوی مناسبی در دیگر استان های باشد .
در این نشست سرمایه گذاران و كارآفرینان مناطق روستایی استان اردبیل مشكلات خود را بیان كردند.
7110/ 1257