محلول پاشي تغذيه اي مزارع گندم و جو كردستان آغاز شد

سنندج - ايرنا - رئيس مركز تحقيقات، آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كردستان گفت: محلول پاشي بيش از 40 درصد مزارع گندم و جو اين استان به منظور جبران خسارت هاي ناشي از بارندگي ها و تامين مواد غذايي مورد نياز آغاز شده است.

محمد حسين سدري روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: امسال با توجه به بارندگي هاي زياد و كمبود نيتروژن در خاك مزارع گندم و جو نياز به محلول پاشي داشتند كه در اين راستا از 2 روز پيش با همكاري كشاورزان اين طرح آغاز شده است.
وي با اشاره به اينكه در سال جاري 592 هزار هكتار از مزارع استان زير كشت گندم و 29 هزار هكتار نيز زير كشت جو رفته است، افزود: محلول پاشي زماني تاثير دارد كه عناصر غذايي از طريق ريشه نتواند جذب گياه شود.
سدري يادآور شد: در اين محلول پاشي از عناصر سنگين نظير آهن، منگنز، روي، مس، ريز مغذي، فسفر و ازت استفاده مي شود.
وي با اشاره به اينكه بهترين روش اين اقدام مه پاشي است، گفت: محلول پاشي بايد زماني صورت گيرد كه نوع و تعداد كمبود مشخص، فيكسه شدن مواد غذايي در خاك، شستشوي زياد از خاك، كمبود رطوبت و حرارت پايين داشته باشد.
سدري تاكيد كرد: هنگام محلول پاشي سرعت وزش باد بايد حداقل باشد چرا كه وزش باد هدر رفتگي كود را به صورت محسوس افزايش مي دهد.
رئيس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي كردستان در خصوص تاثير محلول پاشي نيتروژن افزود: اين مساله در وزن دانه، درصد پروتئين دانه، طول سنبله، تعداد سنبله و مراحل رشدي باعث افزايش عملكرد شده و در نهايت باعث بالا رفتن كيفيت خمير حاصله از آرد گندم و نيز كاهش ضايعات مي شود.
استان كردستان بدليل داشتن بيش از يك ميليون و 110 هزار هكتار زمين قابل كشت مرغوب و مستعد يكي از قطب هاي توليد محصولات كشاورزي بويژه گندم در غرب كشور به شمار مي رود و جايگاه دوم كشوري در توليد اين محصول را به خود اختصاص داده است.
7349/9102