سيل بند در شهرك هاي صنعتي كاسپين و آراسنج احداث مي شود

قزوين - ايرنا - مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين گفت: سيل بند توسط اين شركت با هدف پيشگيري از بروز خسارات مربوط به حوادث غيرمترقبه احداث مي شود.

حميدرضا خانپور رور چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: واحدهاي توليدي زيادي در اين 2 شركت به همراه توليد و اشتغال قابل توجهي در اين شهرك ها مستقر هستند كه بايد آنها را در مقابل حوادثي چون سيل ايمن كنيم.
اين مسئول با بيان اينكه سال گذشته سيل خساراتي را به زيرساخت ها و برخي واحدهاي توليدي شهرك آراسنج وارد كرد، اظهار داشت: عمليات اجرايي (احداث) سيل بند در اين مكان و همچنين شهرك صنعتي كاسپين در سال جاري آغاز شده است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين همچنين گفت: با هدف كمك به حفاظت از محيط زيست و صرفه جويي در مصرف آب صنايع، كار ساخت 2 تصفيه خانه در شهرك هاي صنعتي آراسنج و خرمدشت طي سال جاري و بزودي با صرف 10 ميليارد ريال آغاز خواهد شد.
وي يادآور شد: در حال حاضر چهار تصفيه خانه در شهرك هاي صنعتي كاسپين (2 مورد)، ليا و حيدريه فعال هستند و تصفيه خانه شماره 2 ليا نيز بزودي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين گفت: براي اجراي طرح هاي عمراني و زيرساختي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان امسال 250 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.
استان قزوين داراي يك شهر صنعتي، 13 شهرك صنعتي و 6 ناحيه صنعتي است.
3013