بكارگیری نیروهای غیربومی در شركت های فعال دهلران ممنوع است

ایلام- ایرنا- مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: بكارگیری نیروهای غیربومی در شركت های فعال منطقه دهلران ممنوع است و به هیچ وجه اخراج یا تعدیل نیرو در شركت های دهلران را نمی پذیریم.

به گزارش ایرنا، شكراله شیرخانی روز چهارشنبه در نشست كمیسیون كارگری دهلران اظهار داشت: بومی گزینی در شركت های نفت و گاز منطقه مطالبه اجتماعی مردم و جوانان دهلرانی است .
وی افزود: دیگر اجازه بكارگیری نیروهای غیر بومی در شركت های فعال منطقه را نمی دهیم و ساز و كار آن هم ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه است كه تاكید بر بكارگیری نیروهای بومی دارد.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان ایلام تاكید كرد: در صورتیكه شركت ها این ماده قانونی را رعایت نكنند مصوبه كمیسیون كارگری را و به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی ارجاع می شوند.
شیرخانی با اشاره به اینكه برای شاغل شدن 2 ضابطه یعنی آزمون و دفاتر كاریابی ملاك است، یادآور شد: بر این اساس افراد ثبت نامی در این دفاتر با اولویت ثبت نام و تخصص باید در واحدهای كارگری مشغول شوند و ناظر این كار در استان اداره كل و در شهرستان ادارات تعاون،كار و رفاه اجتماعی هستند.
وی اضافه كرد: امكان اخراج یا تعدیل هیچ نیرویی را نمی دهیم و تاكید می شود از شركت های جایگزین نیروها بكارگیری شوند و در پتروشیمی دهلران هم باید این روش اعمال شود.
فرماندار دهلران نیز گفت: در سال رونق تولید بایستی تمام دغدغه ها این باشد كه شرایط اشتغال در حالت فعلی را حفظ كنیم.
مجید عسگری رفع مسایل و مشكلات كارگری را در شرایط فعلی مهم و حائز اهمیت دانست و افزود: بكارگیری نیروهای بومی باید در عمل لحاظ شود.
وی تاكید كرد: شركت های فعال در منطقه باید بعنوان یك دانشگاه علمی و كاربردی در تربیت و تخصص نیروهای بومی نقش داشته باشند.
7175/6119

سرخط اخبار استان‌ها