بانك مركزی در برخورد با متخلفین در هر موقعیتی جدی است

تهران– ایرنا- رئیس بانك مركزی گفت: این اطمینان را به مردم می دهم كه بانك مركزی در خصوص برخورد با متخلفین و سوء استفاده كنندگان از منابع و امكانات بانكها، در هر سطح و موقعیتی، جدی و مصمم است.

«عبدالناصر همتی» روز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در جریان دادگاه روز گذشته متهمین بانك سرمایه، در مورد مكاتبات معاونت نظارت بانك مركزی با دادسرای جرائم پولی و مالی مطالبی مطرح شد.
وی در ادامه می افزاید: من هیچ اطلاعی از مكاتبات حوزه نظارت با دادستانی نداشتم. دلایل معاونت نظارت در مورد پاسخ های ارسالی و روند استعلام و پاسخگویی را به دقت بررسی و نظر بانك مركزی اعلام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در جلسه روز گذشته (سه شنبه) محمد هادی رضوی متهم ردیف اول بانك سرمایه عنوان شد كه رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: بانك مركزی به وظایف قانونی خود در خصوص استعلامات دادگاه عمل نمی كند اما در اسرع وقت پاسخ استعلام برخی متهمان را می دهد.
رضوی گفت كه نامه ای به بانك مركزی ارسال كرده است و پاسخ آن را برای دادگاه قرائت كرد.
قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: بانك مركزی به وظایف خود عمل نمی كند و چند ماه طول می كشد تا استعلامات ما را پاسخ دهد درحالی كه مرسوم نیست بانك مركزی به استعلامات متهمان پاسخ دهد.
همچنین در ادامه این جلسه «علی محمدی» رئیس وصول مطالبات بانك سرمایه از همتی رئیس بانك مركزی خواست كه از طریق روابط عمومی به این ادعای متهم پاسخ دهد آیا بانك مركزی طی نامه ای رسمی اعلام كرده است كه نحوه تسهیلات آقای رضوی قانونی بوده است؟
اقتصام**9132**2022