صادرات برق بە اقليم كردستان عراق بصورت جدي دنبال شود

سنندج - ايرنا - استاندار كردستان گفت: ضروري است صادرات برق به اقليم كردستان عراق به صورت جدي دنبال شود.

بە گزارش روز چهارشنبه پايگاە اطلاع رساني استانداري كردستان، بهمن مرادنيا در جلسە هماهنگي فعاليت‌هاي برق منطقه‌اي كه با حضور مدير عامل و مديران بخش هاي گوناگون شركت برق منطقه اي در كردستان برگزار شد، اظهار داشت: در شرايط فعلي، كشور براي ارز آوري نيازمند صادرات است و اين مسئله بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي يكي از مزيت‌هاي استان كردستان را هم مرز بودن با كشور عراق براي رونق صادرات اعلام كرد و افزود: با توجه به پست و خطوط انتقال سنگين برق كه در مريوان احداث شده، ضروري است صادرات برق كه براي كشور ارز آور هست مورد توجه جدي باشد.
استاندار كردستان اضافه كرد: در سفر آتي استاندار سليمانيه به استان كردستان در اين خصوص رايزني مي شود.
مرادنيا خواستار ايجاد پست برق مورد نياز شهرك صنعتي سرنجيانه سنندج شد و گفت: با توجه به اينكه فاز اول اين شهرك صنعتي در سفر رئيس جمهور به استان افتتاح مي شود لازم است تامين برق آن در سريعترين زمان انجام شود.
وي اضافه كرد: انتظار مي رود شركت برق منطقه اي تا پايان سال جاري پست ۲۳۰ كامياران را كه در سفر وزير نيرو كلنگ زني شد را به بهره برداري برساند.
استاندار كردستان اظهار اميدواري كرد: با اجرايي شدن طرح هاي مهم صنعتي وكشاورزي در كردستان، استان بتواند سهم بيشتري از برق موجود در شبكه توزيع را به خود اختصاص دهد.
شركت توزيع نيروي برق كردستان به 637 هزار و 530 مشترك خدمات مي دهد و 100 درصد جمعيت شهري و تمام روستاهاي بالاي 10 خانوار از نعمت برق برخوردار هستند.
7355 / 3034