زندانيان در خراسان جنوبي 30 ميليارد تومان بدهي دارند

بيرجند - ايرنا - مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي خراسان جنوبي گفت: 175 زنداني جرايم غيرعمد در زندان هاي استان داريم كه بيش از 30 ميليارد تومان بدهكار هستند.

به گزارش ايرنا علي هاشمي سه شنبه شب در جشن گلريزان ويژه آزادسازي زندانيان نيازمند و جرايم غيرعمد در طبس افزود: 27 نفر زنداني جرم غيرعمد در زندان طبس حضور دارند كه 2 ميليارد و 300 ميليون تومان بدهكار هستند.
وي گفت: از اين تعداد 21 نفر داراي بدهي مالي غيركلاهبرداري، چهار نفر نفقه و مهريه و 2 نفر براي ديه در زندان هستند.
مديركل زندان هاي خراسان جنوبي اظهار داشت: از ابتداي امسال 9 نفر با مبلغ بدهي يك ميليارد و 50 ميليون تومان از زندان هاي خراسان جنوبي آزاد شدند كه شاكيان 700 ميليون تومان گذشت كردند.
وي افزود: از استاندار خراسان جنوبي كه اولين چراغ جشن گلريزان امسال را با پرداخت 50 ميليون تومان روشن كردند، تشكر و قدرداني مي كنيم.
هاشمي بيان كرد: 135 نفر از زندانيان جرايم غيرعمد در سال 97 با مبلغ بدهكاري بيش از 16 ميليارد تومان به همت خيرين آزاد شدند.
وي گفت: از اين ميزان بدهي، 10 ميليارد و 500 ميليون تومان شاكيان گذشت كردند.
مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي خراسان جنوبي گفت: از 135 نفر آزاد شده سال گذشته، 16 نفر از زندان شهرستان طبس بودند كه 950 ميليون تومان بدهي داشتند و حدود 400 ميليون تومان شكات گذشت كردند.
پانزدهمين همايش جشن گلريزان ويژه آزادسازي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد استان خراسان جنوبي براي جمع آوري كمك هاي مردم و خيرين شامگاه دوشنبه 30 ارديبهشت در بيرجند برگزار شد.
همچنين برگزاري جشن گلريزان تا قبل از شب هاي احيا در شهرستان هاي طبس، قاينات، فردوس و نهبندان برنامه ريزي شده است.
شهر طبس در 270 كيلومتري غرب بيرجند مركز خراسان جنوبي قرار دارد.
7217*3028