ايمن سازي چهار خط انتقال نفت و گاز شركت مارون آغاز شد

اهواز - ايرنا - مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز مارون از آغاز ايمن سازي چهار خط مهم از خطوط انتقال نفت و گاز اين شركت در راستاي افزايش ضريب ايمني و پيشگيري از ريسك نشت اين خطوط خبر داد.

به گزارش سه شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، حميد كاويان در اين خصوص اظهارداشت : بر اساس گزارش بازرسي فني و خوردگي فلزات دال بر لزوم ايمن سازي چهار خط از خطوط لوله انتقال نفت و گاز شركت، تصميم بر آن شد تا اقدامات پيشگيرانه را اتخاذ و ايمن سازي اين خطوط انجام شوند تا هيچ نگراني از بابت نا ايمن بودن خطوط و تاسيسات باقي نماند.
وي افزود: عمليات ايمن سازي 2 هزار و 350 متر از خط هشت اينچ يكي از چاه هاي مخزن خامي مارون با فشار 120 بار، سه هزار و 400 متر از خط 12 اينچ گازخروجي و خط 6 اينچ انتقال مايعات گازي در ايستگاه تقويت فشار گاز مجتمع صنعتي شماره پنج مارون و همچنين خط 20 اينچ انتقال گاز واحدهاي شرق مارون به واحد گاز و گاز مايع 400 در دستور كار قرار دارد.
كاويان به مجموع سه هزار و 555 متر مكعب خاكبرداري از اين خطوط اشاره كرد و يادآور شد: به ترتيب براي خطوط هشت، 12، 6 و 20 اينچ مذكور، 675، 1200، 180 و 1500 متر مكعب خاكبرداري انجام شده و عمليات مقاوم سازي، غلاف گذاري و ساير اقدامات لازم در حال انجام است.
به گزارش ايرنا انفجار خط لوله ميعانات گازي به علت نشتي مربوط به شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در صبح روز پنجشنبه 24 اسفندماه سال گذشته باعث كشته شدن چهار نفر در منطقه برومي اهواز شد.
همچنين در حادثه اي ديگر روز دوشنبه 17 ارديبهشت خط لوله 42 اينچ نفت اميديه هنگام تعمير در اثر برخورد لودر با اين لوله نفتي دچار نشت و آتش سوزي شد و متعاقب آن خط 12 اينچ انتقال گاز مايع مجاور آن نيز آتش گرفت.
در 18 ارديبهشت نيز به دستور مديرعامل شركت ملي مناطق نفت‌ خيز جنوب، رئيس خدمات عمليات، رئيس HSE، رئيس بازرسي خطوط لوله و سرگروه آزمايش چاه شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري بركنار شدند.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر حوزه عملياتي شركت خطوط و لوله و مخابرات نفت ايران گستره وسيعي از استان خوزستان را دربر مي گيرد به گونه اي كه در جنوب استان از آبادان تا ماهشهر و در شمال تا پل زال و محدوده منطقه لرستان واقع شده است اين منطقه داراي يك هزار و 300 كيلومتر خطوط لوله 10 تا 30 اينچ و 11مركز انتقال نفت و تأسيسات به اضافه ناحيه فني آبادان است كه روزانه يك ميليون و 100 هزار بشكه مواد نفتي را انتقال مي دهد .
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، بزرگ ترين شركت تابع شركت ملي نفت ايران است كه در گستره اي افزون بر 400 هزار كيلومتر مربع راهبري عمليات توليد نفت، گاز و مايعات گازي را عهده دار است.
9931/6068