امضاي برنامه عملياتي همكاريهاي وزارت بهداشت ايران و اندونزي

تهران - ايرنا - برنامه عملياتي همكاري هاي بهداشتي بين ايران و اندونزي در حاشيه مجمع جهاني سلامت در ژنو، توسط مديران ارشد وزارت بهداشت دو كشور به امضا رسيد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اين برنامه عملياتي همكاري هاي دو كشور در زمينه توليد مشترك واكسن و دارو، پوشش همگاني سلامت، PHC، بيماري هاي واگيردار، فوريت هاي پزشكي و مديريت سلامت بلايا به امضاي مديركل بين الملل وزارت بهداشت كشورمان و معاون دارويي وزارت بهداشت اندونزي رسيد.
در اين مراسم وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به ظرفيت هاي بسيار بالا براي همكاريهاي ايران و اندونزي، بيان كرد: همكاري با كشورهاي آسيايي از اولويت هاي مهم جمهوري اسلامي ايران است.
دكتر سعيد نمكي با اشاره به تحريم هاي ظالمانه امريكا خاطرنشان كرد: اندونزي به عنوان كشور دوست و مسلمان ايران مي تواند زمينه هاي همكاري دو كشور را در عرصه هاي مختلف سلامت بيش از گذشته ارتقا بخشد.
وي خاطرنشان كرد: ظرفيت هاي همكاري ايران و اندونزي مي تواند همكاريهاي كشورهاي اسلامي در حوزه سلامت را بيش از پيش تقويت كند.
شبك**1108**1392