روسیه خواستار برگزاری نشست كمیسیون برجام شد

مسكو - ایرنا - وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای خواستار نشست كمیسیون مشترك برجام شد.

وزارت امور خارجه روسیه شامگاه سه شنبه در بیانیه خود خاطرنشان كرد: ضرورت برگزاری نشست كمیسیون مشترك برجام آشكار است.
در ادامه بیانیه گفته شده است: انتظار داریم زمان برگزاری این نشست تعیین شود تا كشورهای شركت كننده در برجام با همكاری یكدیگر راههای بهبودی اوضاع برای حفظ تضمین شده این توافق بین المللی را مشخص كنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: به دقت اوضاع اجرای برجام را زیر نظر داریم و متوجه اخبار رسانه ها شدیم كه از آن چنین برداشت می شود كه تهران چهار بار حجم غنی سازی اورانیوم را كه در سایت هسته ای نطنز تولید می شود افزایش داده است.
در بیانیه خاطرنشان شده است: اهمیت اصولی دارد كه این اقدامات تحت كنترل كامل آژانس بین المللی انرژی اتمی جریان دارد و از نقطه نظر رعایت تعهدات ایران در چارچوب برجام هیچ مشكلی بروز نمی كند.
«آژانس بین المللی انرژی اتمی از پیش در جریان تحولات فرا رو قرار گرفته بود و همه تشریفات تعیین شده رعایت شده است.»
«ایران حتی با افزایش تولید اورانیوم غنی شده در چارچوب پارامترهای تعیین شده در برجام می ماند. به عبارت دیگر وضعیت پیش آمده نمی گوید كه ایران تعهدات خود را در چارچوب برجام نقض می كند.
در ادامه بیانیه گفته شده است: با این حال در مجموع دورنمای برجام نگران كننده است. معتقدیم كه همه طرف های شركت كننده باید سریعا تلاش های مشخص برای حفظ قابلیت اجرایی و پایداری برجام بكار گیرند. ضامن این روند اجرای كامل تعهدات همه كشورهای عضو برجام است.
« امیدواریم كه از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری شود. این وضعیت تا اندازه زیادی به شركای اروپایی و توانایی آنها برای پاسخ شایسته به نگرانی های ایران بستگی دارد تا شرایط برای برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی شركت های اروپایی علاقه مند به همكاری با ایران فراهم شود.»
وزارت خارجه روسیه در پایان بیانیه خود آورده است: امیدواریم تا زمانی كه اقدامات مشترك جریان دارد ایران از گام های بعدی برای توقف اجرای تعهدات خود در چارچوب برجام بپرهیزد.
اروپام*391*1346