چين: تنش در خليج فارس بر اقتصاد جهان تاثير منفي خواهد گذاشت

پكن- ايرنا- سخنگوي وزارت امور خارجه چين با اشاره به اينكه موضع چين در مورد مناقشه ايران و آمريكا روشن است تاكيد كرد:تنش در منطقه خليج فارس در حال حاضر منافع هيچ كشوري را تامين نخواهد كرد و بر امنيت سياسي جهاني و اقتصاد جهاني تاثير منفي خواهد داشت.

'لوكانگ'روزسه شنبه درجمع خبرنگاران در پكن در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه پرسيد ديدگاه چين در مورد تنش ها ميان ايران و آمريكا چيست،گفت:پكن معتقد است مقابله و مناقشه هيچ جايي ندارد و گفت و گو و مشاوره تنها راه حل موضوع است.
وي افزود: وضعيت را زير نظر داريم و بتازگي نيز ديدگاه خودمان را با مقامات ايران و آمريكا در اين مورد مطرح كرده ايم.
لوكانگ ادامه داد: اميدواريم طرف ها ضمن كاهش تنش ها به گفت و گو روي بياورند و نگراني هاي يكديگر را رفع كنند.
سخنگوي وزارت امور خارجه چين تصريح كرد: چين قطعا نگران است و به همين دليل تلاش مي كنيم طرف هاي مربوطه را براي كاهش تنش ها به حل و فصل مساله از طريق گفت و گو متقاعد كنيم.
«لو كانگ» روز گذشته نيز درباره سفر اخير وزير خارجه ايران به پكن و تداوم خريد نفت خام از ايران با وجود مخالفت‌هاي آمريكا گفت: وزراي خارجه ايران و چين درباره موارد مهم دو جانبه از جمله آخرين تحولات 'برجام ' گفت‌وگو كردند.
وي توضيح داد: «موضع چين در اين مورد بسيار روشن است روابط عادي اقتصادي و تجاري بين چين و ايران مشروع و قانوني است و نبايد كسي آن را متوقف كند.»
شبك****آساق**1904**1708