كانادا باید پاسخگوی اقدامات غیرقانونی و غیر متعارف خود علیه ایران باشد

تهران - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: كانادا باید پاسخگوی اقدامات غیرقانونی و غیرمتعارف خود علیه ایران باشد.

به گزارش اداره كل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی بیانیه اخیر وزارت خارجه كانادا و طرح اتهامات واهی علیه ایران را موجب شگفتی و نشانگر نادیده گرفتن عامدانه واقعیات از سوی دولت كانادا و متاثر از رقابت های انتخاباتی در این كشور دانست.
موسوی افزود: دولت كانادا اقدامات غیرقانونی و غیرمتعارفی علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده است كه باید پاسخگوی این اقدامات باشد.
وی تاكید كرد: متاسفانه این اقدامات غیرقانونی و یكجانبه باعث تخریب تعاملات و روابط خوب گذشته بین دو كشور شده است.
شبك**سیام**1751**1392