جشن گلريزان فرصتي براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد مالي است

بوشهر- ايرنا- نماينده ولي فقيه در استان وامام جمعه بوشهر گفت: نبايد افرادي در زندان‌ها به دليل تنگدستي و نداشتن امكان پرداخت ديه در حبس باشند و جشن گلريزان فرصت براي آزادي اين افراد را فراهم مي كند.

به گزارش ايرنا، آيت الله غلامعلي صفايي بوشهري روز سه شنبه در جمع مسئولان ستاد ديه استان بوشهر افزود: برگزاري جشن گلريزان براي همه مناسبت‌هاي تقويمي و فرهنگ‌سازي بايد در دستور كار ستاد ديه در طول سال باشد.
وي بيان كرد: ستاد ديه و ساير دستگاه‌هاي فرهنگي استان بوشهر براي مشاركت مردم و خيران در آزادي زندانيان جرائم غيرعمد مالي بايد فرهنگ‌سازي كنند.
امام جمعه بوشهر گفت: با توجه به اينكه خيران بوشهري در بسياري از كشورهاي مختلف مشتاق همكاري در آزادي زندانيان جرايم غيرعمد مالي هستند زمينه برگزاري الكترونيكي ‌جشن گلريزان بايد فراهم شود.
وي يادآور شد: در اين ارتباط راه‌اندازي سامانه الكترونيكي بر اساس جشن گلريزان در طول سال بويژه ايام ماه مبارك رمضان ضروري است.
صفايي بوشهري ادامه داد: با توجه به اينكه اين ماه زمينه رسيدگي به مشكلات افراد بي ‌بضاعت و نيازمند را بيش از ماه‌هاي ديگر فراهم مي ‌كند به همين دليل بايد زمينه جلب و جذب كمك هاي مردمي در استان فراهم باشد.
امام جمعه بوشهر گفت: ستاد زكات استان بوشهر مي ‌تواند از زكات جمع‌ آوري شده بر اساس ضوابط و سياست‌ها براي آزادسازي زندانيان جرائم غير عمد استفاده كند.
مديركل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان بوشهر گفت: در زمان حاضر 127 زنداني جرائم غيرعمد با 212ميليارد ريال بدهي در اين استان منتظر رافت و نگاه مهربانانه خيران هستند.
سيد قاسم طباطبايي افزود: از اين شمار زنداني جرائم غيرعمد 84 تن با جرائم مالي و41 نفر به دليل مهريه و نفقه و 2نفر نيز به دليل تصادف دربند هستند.
وي بيان كرد: از مجموع زندانيان جرائم غيرعمد در استان بوشهر 124 نفر مرد و 3 نفر زن هستند.
طباطبايي اضافه كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده 25 جشن گلريزان در ماه مبارك رمضان براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد در استان بوشهر در حال برگزاري است.
6047/6043