مهارت‌آموزي در اولويت برنامه‌هاي اوقات فراغت قرار گيرد

بوشهر-ايرنا- استاندار بوشهر گفت: مهارت آموزي و خلاقيت و نوآوري به عنوان يك اصل مهم در پركردن اوقات فراغت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

به گزارش ايرنا، عبدالكريم گراوند روز سه شنبه در نشست ستاد ساماندهي امور جوانان استان بوشهر افزود: علاوه بر هم افزايي دستگاه‌هاي اجرايي در اوقات فراغت، بايد از همه ظرفيت هاي نهادهاي مختلف در اين زمينه با هدف كاهش هزينه‌ها استفاده شود.
وي بيان كرد: با توجه به اينكه صرفه جويي در هزينه ها در اولويت كاري سال جديد است از دستگاه هاي اجرايي انتظار است از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد در اجراي برنامه هاي اوقات فراغت بخوبي استفاده كنند.
گراوند افزود: در اجراي برنامه هاي نشاط اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد فعاليت خوبي دارند كه اين رويه بايد در برنامه هاي اوقات فراغت نيز محقق شود.
وي با تاكيد بر تنوع بخشي به برنامه هاي اوقات فراغت افزود: سازمان هاي مردم نهاد نظرات و پيشنهادهاي خود براي برگزاري بهتر برنامه هاي اوقات فراغت را به دبيرخانه ستاد اعلام كنند.
استاندار بوشهر گفت: تشكيل ستاد ساماندهي امور جوانان با موضوع اوقات فرافت بايد به فرمانداري هاي اين استان نيز ابلاغ شود.
گراوند ادامه داد: توجه به مناطق روستايي در برنامه هاي اوقات فراغت بايد در دستور كار باشد و از ظرفيت كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد هم براي برگزاري دوره هاي اوقات فراغت استفاده كرد.
6043/7212