آموزش و پرورش بوشهر 34ميليارد ريال به شركت برق بدهكار است

بوشهر- ايرنا- مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر گفت: آموزش و پرورش اين استان بابت برق مصرفي مدارس و ادارات خود 34 ميليارد ريال به اين شركت بدهكار است.

به گزارش ايرنا، نادر تميمي روز سه شنبه در نشست با مديران آموزش و پروش افزود: از اين ميزان بدهي 24 ميليارد ريال مربوط به مدرسه ها و 10 ميليارد و 500 ميليون ريال مربوط به اداره هاي آموزش و پرورش است.
وي اظهار داشت: مصوبه مجلس در زمينه معافيت مدرسه ها از پرداخت بهاي انرژي با رعايت سقف الگوي‌ مصرف و مشمول مدرسه هاي دولتي مي شود.
وي بيان كرد: اگر مدرسه ها در حد الگو، برق مصرف داشته باشند، تعرفه آنها رايگان است در غير اين صورت بايد هزينه برق مصرفي را پرداخت كنند.
تميمي با تاكيد بر رعايت الگوي مصرف برق در استان بوشهر گفت: مشتركان برق استان بوشهر كه ماهانه تا سه هزار كيلووات ساعت برق مصرف كنند مشمول پرداخت افزايش تعرفه برق مصرفي نمي‌شوند.
6047/6043